În anii 2013-2014, AO FCPS a lucrat în opt proiecte concomitent

La 29 aprilie, 2015, s-a desfășurat Adunarea Generală a membrilor Asociației Obștești ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” din Criuleni.

La adunare au fost prezenți 27 membri din 38 înscriși pe listă.

Președintele asociației, Angela Boșcanean, a deshis adunarea, a salutat membrii prezenți în sala de conferințe a Centrului de Resurse pentru Tineri ”UNIT”  și i-a oferit cuvânt directorului executiv Victoria Secu pentru a prezenta raportul de activitate pentru anii 2013-2014.

Victoria Secu a reiterat importanța celor trei piloni ai asociației: viziunea că nici un copil nu trebuie lipsit de șansa de a fi inclus în societate și instituțiile de învățământ; misiunea – asigurarea accesului la un trai de calitate a persoanelor cu dizabilități și a celor defavorizate prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel local și central în parteneriat cu autoritățile publice și familia. Și cel de-al treilea pilon – sunt valorile, în jurul cărora se consolideaza echipa și care ajută la depășirea tuturor obstacolelor și atingerea obiectivelor asociației. Printre obiectivele importante este dezvoltarea strategică proprie; transparență și credibilitate; diversitatea serviciilor de calitate; parteneriate efiiente. În doi ani de activitate au fost continuate programe de baza – serviciile de suport, educația incluzivă, advocacy, asistență și sprijin familiei. În anul 2014 asociația a considerat că este necesar să fie dezvoltat un nou program, unul relevant și la nivel de țară – programul Auto-reprezentare. Scopul programului este încurajarea unui grup format din tineri cu dizabilități de a-și expune opinia liber și informat, ceea ce reprezintă un act de demnitate și chemare la respect reciproc. În anii 2013-2014 aria de activitate a asociației s-a extins în raioanele Edineț, Nisporeni, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Leova, Ștefan Vodă, Ceadîr Lunga. În vara anului 2014 AO FCPS a fost selectată în calitate de consultant național în proiectul „Parteneriat Global pentru Educație”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației al RM și UNICEF Moldova, proiect care a acoperit toate raioanele țării și în cadrul căruia specialiștii asociației au format și instruit echipele comunitare, formate din profesioniști, cum ar fi asistentul social, asistentul medical și managerul grădiniței /  un educator competent din fiecare comunitate.

În ultimii ani finanțatorii pun accent pe monizorizarea și dezvoltarea serviciilor create și mai puțin pe dezvoltarea serviciilor noi. În ultimii doi ani am redus susținerea materială a familiilor defavorizate, prin acordarea de pachete sociale și igienice, pentru că ne-am propus să nu cultivăm la părinții copiilor cu dizabilități depenedența de aceste pachete, dar să-i motivăm să se organizeze, să-și revadă prioritățile, să fie ei cei care asigură recuperarea și creșterea copiilor proprii. Am planificat și realizat ample activități pentru părinții copiilor majoritari, pentru că mai persistă prejudecăți din partea lor pentru acceptarea copiilor cu necesități speciale în comunitățile de copii, din frica de a nu le ”fura” propriilor copii din atenția cadrelor didactice. Programul Advocacy și-a concentrat activitățile pe informarea familiilor defavorizate despre drepturile lor și motivarea acestora să se folosească de ele și pe dezvoltarea parteneriatelor cu APL. Activitățile cheie ale programuluui Auto-reprezentare țin de dezvoltarea capacităților unui grup de tineri de a se autoexprima, de a-și crește gradul de independență și încredere în sine, ca oamenii care-i înconjoasă să le respecte drepturile. Am vrea să-i angajăm în cîmpul muncii, ca ei să se simtă utili pe măsura posibilităților – a caracterizat Victoria Secu, pe scurt, prioritățile organizației.

În continuare Victoria Secu a vorbit pe scurt fiecare dintre cele 8 proiecte implementate pe parcursul anilor 2013-2014 și rezultatele obținute, participarea organizației la  grupuri de lucru pentru elaborarea politicilor statului în domeniul incluziunii, lucrările și suporturile de curs elaborate pentru cadre didactice.

Elvira Bulgac a prezentat raportul Comisiei de revizie pentru anii 2013-2014. Dumneaiei a menționat că cele 8 proiecte în perioada de raportare au fost susțnute financiare de către Fundația SOROS Moldova, SOIR Moldova, Agenția de Dezvoltare din Cehia, Ministerul Educației și Asociația FHI 360 MPSCS. Asociația FCPS a fost supusă auditului de către experți internaționali, care au verificat toate sumele gestionate în fiecare an financiar. Pentru toate cele 8 proiecte, AO FCPS a valorificat 7 mln 491 mii 533,97 lei.

Angela Boșcanean, președintele asociației, a menționat că suma raportată reprezintă echivalentul a mai mult de două bugete anuale și rezultatul a doi ani și ceva de activitate a primăriei în care este angajată. ”După rapoartele audiate am temei să apreciez activitatea organizației cu calificativul ”foarte bine”, a spus Angela Boșcanean.

Alexandra Iacub, membru al asociației, părinte a unui beneficiar, a spus că rapoartele prezentate conțin cifre și date concrete, dar că în lucrul care se estimează în cifre a fost depus mult suflet, dragoste pentru oameni, răbdare, multă inimă, dedicație. „Ați neglijat de multe ori familiile, proprii copii și v-ați dedicat lucrului major, care nu are nici o cifră la bază”, a spus cu emoții dna Iacub.

Valentina Ogor, membră a asociației și psihopedagogog în Serviciul social Echipa Mobilă, prestat de asociație, a spus următoarele: «Cînd activam la Centrul Speranța, ne vizitau des oaspeți de peste hotare. După ce vedeau centrul și făceau cunoștionță cu colectivul, dumnealor spuneau: oamenii care activează cu asemenea copii au suflet mare și multă răbdare. Este un lucru care necesită pași mici zilnic, ca să se obțină rezultate, nu spectaculoase, dar rezultate importante pentru copil. Este un domeniu, în care nu pot lucra oameni întîmplători…»

Larisa Florescu, directoarea Școlii Primare Mășcăuți, a menționat că Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă, primul în raion creat și dotat în instituție cu sprijinul  AO FCPS, este locul preferat de relaționare și socializare a elevilor din școală, indiferent de dizabilitate sau cerințele speciale pe care le au. Larisa Florescu a mulțumit echipei pentru suportul moral și metodic pe care îl are din partea specialiștilor echipei AO FCPS.

Ariadna Sânchetru, una dintre fondatoarele asociației, a spus că dumneaei asociază FCPS cu un stup de albini, care permanent este în mișcare, activează, schimbă, fac ceva, iar membri asociației se asociază cu albinele care își fac munca bine, fiecare la locul său.

Rapoartele de activitate pentru anii 2013-2014 le puteți vizualiza pe pagina web a asociației la rubrica Rapoarte.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media