Încă un proiect în colaborare cu ADRA Moldova a luat sfârșit

La 31 mai a luat sfârșit proiectul „Evacuare, Asistență și Protecție pentru salvarea vieților în Ucraina, Moldova, România 2022, război, protecție și numerar”, implementat de AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” în parteneriat cu ADRA Moldova, finanțat de Internațional Humanitarian Assistance, Government of Canada (IHA Canada).

Membrii ADRA Europe în vizită la Atelierul „Zigzag” al AO FCPS.

Proiectul a fost axat pe asistența multifuncțională репtru femei, bărbați și copii, îп special orfani, vârstnici, persoane сu dizabilități și supraviețuitori ai violenței în bază de gen, afectați de conflictul din Ucraina, inclusiv репtru populația vulnerabilă din Republica Moldova. Proiectul a continuat cu acordarea serviciilor educaționale (studierea limbii române și a limbii engleze), servicii logopedice, asistență psihologică și psihosocială refugiaților și cetățenilor din Ucraina strămutați temporar în țara noastră, cazați în familii sau centre de plasament din r. Criuleni. Pentru acordarea asistenței specializate au fost contractați atât specialiști din afara organizației, cât și specilaiștii Serviciului social „Echipă Mobilă”, care este parte componentă a AO FCPS.

Activitate cu psihologa Ina Cazacu, la care participă copii dn familiile de refugiați stabiliți în or. Criuleni.

Început în luna iulie 2022, proiectul a oferit suport umanitar refugiaților din Ucraina, activități de coeziune, asistență specializată copiilor cu dizabilități, familiilor vulnerabile, precum și populației locale. Ca rezultat, persoanele refugiate din Ucraina (copii și maturi), în rezultatul intervențiilor specialiștilor, au devenit mai informați și încrezători în luarea deciziilor lor, starea lor psiho-emoțională s-a stabilizat și au o viziune mai clară privind scopurile de viitor. Copiii cu dizabilități și-au îmbunătățit starea de sănătate, și-au dezvoltat unele abilități de comunicare și viață independentă, iar părinții au devenit activi în aplicarea metodelor de intervenție cu copilul acasă și realizarea recomandărilor specialiștilor. A crescut gradul de independență a refugiaților ucraineni în accesarea serviciilor disponibile în comunitățile în care locuiesc, s-au implicat și ei în soluționarea problemelor pe care le întâmpină, iar procesul de incluziune socială a prins contur.

Printr-un șir de activități de informare, proiectul a oferit și persoanelor gazde a refugiaților și refugiaților, în special femeilor și fetelor, instruiri privind securitatea personală și informații despre violența în familie, violența în bază de gen, instruiri privind soluționarea sau evitarea conflictelor cu adolescenții, date fiind particularitățile de vârstă.

Violeta Andriuța și Alexandra Iacub, activitate cu asistenții sociali pe subiectul violenței față de femei și fete aflate î stare de vulnerabilitate. S. Coșnița, r. Dubăsari

Părinții, îngrijitorii și persoanele gazde au fost asistați din punct de vedere psihosocial. Specificul acestei asistențe constă în abordarea tuturor situațiilor care îngrijorează familia refugiată și familia gazdă, cum ar fi situații legate de sănătate sau de anumite lipsuri sau nevoi specifice. Unele persoane au fost referite  la specialiștii sau instituțiile care au competențele de a le ușura situația, a le facilita existența, a le oferi contactele necesare. De exemplu, în cadrul orelor cu psihologul, s-a depistat că într-o familie de refugiați persistă violența între soți. Cazul a fost sesizat la linia fierbinte, a fost implicat juristul, actorii direct responsabili de soluționarea cazurilor similare, au fost create condiții de socializare pentru copii, se acordă în continuare asistență psihologică. De o atenție sporită s-au bucurat persoanelor singuratice în etate, care s-au refugiat în r. Criuleni, care nu au membri de familie mai tineri alături, nu cunosc limba română. Această categorie de beneficiari a solicitat mai mult asistență în raport cu serviciile de sănătate. 

În cadrul activităților planificate, refugiaților li s-a oferit și suport material sub formă de vouchere, care le-au permis acoperirea necesităților stringente și abordarea bazată pe respectul demnității umane.

Pe parcursul acestor 10 luni, de asistență au beneficiat 310 persoane, dintre care 198 de copii (101 fete, 106 băieți), inclusiv 31 de copii din Ucraina, 174 copii din R. Moldova din grupuri vulnerabile și cu dizabilități. De asistență au beneficiat 112 persoane adulte (87 femei și 25 bărbați), dintre care 23 din Ucraina au fost consultate cu privire la drepturile lor, starea lor psiho-emoțională, servicii de suport.

Pe parcursul derulării proiecttului, refugiați stabiliț în r. Criuleni și Anenii Noi au primit voucere pentru acoperirea diferitor necesități, inclusiv, alimente, produse de igienă, haine sau încălțăminte.

Proiectl a presupus colaborarea cu mai mulți parteneri, pentru a ne realiza scopurile, și anume: Centrul de plasament temporar pentru refugiații ucraineni de la Școala Profesională din or. Ciruleni, Școala de Arte Criuleni, Centrul Prietenos Tinerilor „Vitamin”, Centrul de Sănătate Criuleni, Centrul de Resurse pentru Tineri „UNIT”, Biblioteca Publică „T. Isac” din or. Criuleni, SAP Criuleni. Direcția de Asistență Socială Criuleni. 

Colaborarea AO FCPS cu ADRA Moldova durează din anul 2010, dar sperăm că va continua și se va materializa în multe alte proiecte sociale și umanitare.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media