Informăm partenerii și promovăm viitoarele servicii

Continuăm cu activitatea de informare a partenerilor strategici despre prevederile proiectului “Acces la serviciile de intervenţie timpurie”.

Ședința în r. Dubăsari. 19 aprilie, 2019

17 medici de familie din raionul Dubăsari, au fost prezenți la atelierul de lucru desfășurat în incinta Consiliului Raional Dubăsari. Activitatea a avut ca scop informarea comunității medicilor de familie despre serviciile de intervenție timpurie inițiate în regiune, anume crearea Centrului de Intervenție Timpurie în incinta Centrului de Sănătate Criuleni. În cadrul atelierului, echipa FCPS a prezentat experiența Serviciului Echipă Mobilă și aspectele tangențiale cu Centrul de Intervenție Timpurie. Medicii de familie au fost provocați la discuții despre procedura de identificare și referire a copiilor cu tulburări de dezvoltare sau risc de apariție a acestora, eligibili pentru aceste servicii. S-a pus accent pe aportul lucrătorului medical în comunicarea eficientă cu părinții privind asistența copiilor și depășirea barierelor emoționale. Șefa Centrului de Sănătate Dubăsari, Aurelia Vinari, a vorbit despre importanța și necesitatea intervenției timpurii în procesul de reabilitare a copilului, precum și despre cazurile specifice prezente în teritoriu care necesită o abordare diferențiată cu implicarea specialiștilor de mai multe profiluri.

Maria Jîmbei, vicepreședinte pe problemele sociale în raionul Dubăsari, a confirmat necesitatea serviciilor de intervenție timpurie pentru susținerea părinților și medicilor și a exprima deschiderea Consiliului Raional în dezvoltarea lor ulterioară.

Astăzi, la Criuleni, în incinta Centrului prietenos tinerilor ”VITAMIN”, a avut loc o activitate de informare a asistenților medicilor de familie din raion, care au fost informați despre viitorul centru de intervenție timpurie și despre rolul lor de a depista cât mai devreme copiii care ar avea nevoie de intervenția specialiștilor, care vor fi angajați în el, și despre referirea lor către acest serviciu.

”Nu vrem să venim cu sarcini suplimentare către voi, nu vom veni să vă cerem ceva ce e peste puterile voastre. Vă rugăm doar să fiți atenți la copiii pe care aveți obligația să-i vizitați la domiciliu în primele luni de viață și să le acordați părinților sfatul necesar și adresa, un de pot găsi  specialistul necesar, gratuit, mai aproape de casă” – le spunea Ina Cazacu celor peste 20 de participanți. Pediatrul Anatolie Ciobanu le-a atras atenția colegilor săi că în primul rând, de atenția lor și a centrului vor avea mare nevoie familiile vulnerabile și familiile care educă copii cu dizabilități. ”Nu va mai fi nevoie să-i referiți la Chișinău, la Centrul ”Voinicel”, dar aici la Criuleni, și astfel să obținem o recuperare mai grabnică, să-i ajutăm să devină oameni ai societății”. ”Eu chiar dacă am absolvit facultatea de medicină, nu am observat de timpuriu schimbările la copilul meu. Dar un unchi, care era pediatru, m-a atenționat, că ceva se întâmplă. Și întra-devăr, paralizia cerebrala infantilă își avea efectele sale, dar eu nu le observam, până nu mi-a spus cineva dinafara familei, că băiatul ar avea nevoie de un masaj special” – și- a spus impresiile o participantă la ședință.

Ședința cu asistenții medicali din CS Criuleni. 23 aprilie, 2019

Participanții au fost informați că centrul de intervenție timpurie este în proces de reparație și dotare, iar de la 1 octombrie îți va deschide ușile pentru beneficiari, dotat inclusiv cu specialiștii necesari: neurolog, pediatru, psihopedagog, nutriționist, kinetoterapeut la necesitate – logoped.

Proiectul „Acces la serviciile de intervenţie timpurie” este implementat de AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

Partenerii proiectului – Centrul de Sănătate Criuleni și Consiliul Raional Criuleni.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media