Invățăm de la distanță, dar interactiv și practic

Pentru luna august, cele șase OSC-uri implicate în proiectul ”Un scop comun – organizații durabile” și-au planificat să abordeze tema scrierii eficiente a  proiectelor.

Împărțit în trei sesiuni, trainingul ”Managementul proiectului. Instrumente, tehnici, aplicabilitate practică” a fost unul temerar pentru membrii organizațiilor-partenere, conceput special pentru persoane care nu sunt la prima experiență de scriere a proiectului, dar care ar avea nevoie de mai multe repere pentru o argumentare mai bună a ceea ce-și propun să facă, accesând granturi. Modul inovativ de prezentare a informației, abordat de către experta în dezvoltare organizațională, Aliona Țurcan, (CICO) a permis participanților, 16 la număr, nu doar să asculte aspecte teoretice, dar și să exerseze practic etapele de scriere a proiectului.

Exercițiile practice au fost axate pe constituirea arborelui problemei, formularea mesajelor, analiza riscurilor care ar afecta durabilitatea proiectelor, cadrul logic al proiectului cu exercițiu de creare a matricei logice a acestuia. Urmează modulul 3, care va fi dedicat monitorizării, evaluărilor și analizei indicatorilor.

Pornind de la descrierea propriei experiențe în scrierea proiectelor, praticipanții au ajuns, după primele două module de formare, la următoarele concluzii:

Ana Șchiopu: ”Am lucrat practic, ne-am văzut greșelile”.

Aurica Nucă: ”Ședința a fost bună, pentru că a fost întemeiată pe exerciții practice”;

Ina Cazacu: ”Eram motivați, pe parcursul trainingului, să vedem cât de bine am înțeles sarcina și unde greșim!”

Victoria Secu, directoare de proiect: ”Reiesind din faptul ca întro masura mai mare sau mai mică toate organizațiile au experiență în scriere de proiecte, accentul în instruirea dată este pus pe elementele relevante, care sunt provocări curate când scrii proiectul și anume indicatori,  monitorizare și evaluare, matricea cadrului logic, analiza și managementul riscurilor, durabilitatea. Ne propunem ca în rezultatul instruirii, fiecare organizație să aibă redactată câte o idee de proiect care potențial ar putea fi depusă spre finanțare. Avantajele acestei instruiri față de o instruire clasică, cu prezentarea conținuturilor în PowerPoint ar fi abordarea individualizată, adică suportul oferit de trainer va ajunge la fiecare dintre organizații, aproape de întelegere și necesități”.

Trainingul s-a desfășurat on-line, pe paltforme Zoom, în zilele de 26 și 28 august. Ultimul modul se va desfășura de 1 septembrie.

Activitatea este parte a proiectului ”Un scop comun – organizații durabile”, implementat de AO FCPS în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media