Învăţăm tinerii să-şi promoveze drepturile

În luna mai, Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” din Criuleni a organizat primele şedinţe de lucru cu grupul de tineri, părinţii lor şi persoanele de sprijin, antrenaţi în programul Autoreprezentare, care este parte componentă a proiectului „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în raioanele Criuleni şi Dubăsari”, susţinut financiar de SMC/Sida şi IM (SOIR Moldova).

Изображение 083
Din grupul de autoreprezentanţi fac parte şase tineri din ambele raioane, selectaţi pentru a fi instruiţi în vederea dezvoltării capacităţilor personale – de a-şi expune opiniile, dorinţele, de a-şi cunoaşte şi promova drepturile, de a fi mai independenţi, etc. În cadrul primei şedinţe tinerilor li s-a propus să se prezinte personal prin intermediul unui poster, pe care l-au elaborat singuri cu ajutorul imaginilor propuse, activitate numită „Descrie-te pe sine!”. Tinerii au povestit unul altuia despre familiile lor, obligaţiunile şi rolul lor în familie, despre hobby şi interese, despre mîncarea preferată, despre vise şi dorinţe, despre locurile pe care le-au vizitat. Părinţilor li s-a propus să descrie calităţile pozitive şi necesităţile copiilor lor, au definit aşteptări în urma participării copiilor în proiectul nominalizat. Au vorbit despre temeri şi despre aşteptări, în urma participării în grupul de autoreprezentanţi. Unii dintre părinţi doresc ca şi copii lor, în pofida dizabilităţilor, să fie încadraţi în cîmpul muncii. Activitatea s-a sfîrşit cu o masă rotundă comună a tinerilor şi părinţilor, au stabilit că ei formează împreună o echipă, iar în calitate de lucru pentru acasă au primit însărcinarea să se gîndească la o denumire pentru echipa lor.
În ziua a doua echipa de implementare a proiectului i-a întrunit pe voluntarii, care doresc să fie persoane de sprijin pentru tinerii din grupul de autoreprezentanţi. Persoanelor de sprijin le-a fost prezentat pe scurt proiectul, în care sunt invitaţi să participe. Teme pentru discuţie au fost generate de filmuleţele despre persoane cu dizabilităţi şi drepturile de care aceştia se bucură sau care le sunt restricţionate în anumite condiţii, sau în lipsa anumitor condiţii de trai, etc. Voluntarii au ajuns la concluzia, că succesele eroilor filmuleţelor propuse spre vizionare au fost posibile datorită oamenilor, care îi înconjoară pe persoanele cu dizabilităţi, şi care la timpul potrivit le-au acordat sprijinul, un sfat bun, o experienţă… Totodată, s-a discutat despre rolul persoanei de sprijin pentru tinerii cu dizabilităţi, cin

Изображение 051e poate fi o persoană de sprijin, alte aspecte.
Următoarele activităţi vor fi orientate spre stabilirea relaţiilor de colaborare dintre tinerii din grupul de autoreprezentanţi şi persoanele de sprijin.
Activităţile au fost coordonate şi moderate de către Ala Ianenco, coordonator al programului “Autoreprezentare”, Larisa Moscalenco, coordonator al programului “Advocacy”, Ina Cazacu, coordonator al programului “Educaţie Incluzivă”, şi Vera Stahi, coordonator al programului “Asistenţă şi Sprijin Familiei”.
Ala Ianenco, coordonator programul “Autoreprezentare”, AO “FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media