La Ungheni, la „Casa pentru toţi”

Vizita de studiu cu subiectul „Promovarea drepturilor persoanelor defavorizate” a fost realizată în cadrul centrului de zi pentru copii „Casa pentru toţi”, instituţie publică de asistenţă socială, educaţie şi reabilitare pentru copii şi tinerii cu dizabilităţi din or. Ungheni.

Vizita Ungheni (12)

Scopul activităţii constă în consolidarea capacităţilor organizaţionale a 4 ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului prin formarea de noi parteneriate la nivel local, regional, naţional pentru promovarea drepturilor persoanelor defavorizate, a relatat coordonatorul proiectului, Larisa Moscaleno şi Ala Ianenco, au împărtăşit din experienţa A.O. „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, organizaţie ce promovează incluziunea socio-educaţională a persoanelor defavorizate.

D-na Tatiana Grăchilă, managerul centrului „Casa pentru toţi” din Ungheni, ne-a relatat despre experienţa bogată a instituţiei, acumulată în decurs de doisprezece ani: practici pozitive, experienţe, modalitatea de funcţionare internă a centrului, harta serviciilor prestate beneficiarului, portofoliul specialistului, modalităţi de colaborare a centrului cu APL şi alte structuri din domeniul protecţiei copilului.

Cel mai impresionant moment a fost întîlnirea cu psihologul Maria Calchei, care practică „Terapia cu nisip” pentru copii şi tinerii din centru, o experienţă internaţională nouă implementată în Republica Moldova. Din relatările membrii ONG-urilor: „Am rămas impresionaţi de spectrul larg de servicii prestate, de practicile specialiştilor, de metodele netradiţionale utilizate. Ne-a impresionat satisfacţia copiilor şi tinerilor, care vin la centru şi care poate fi citită pe faţă. Un zîmbet spune totul… Aducem sincere multumiri Centrului gazdă”

Acest material este publicat în cadrul proiectului “Maluri diferite – scopuri comune”, implementat de FCPS, care la rândul său face parte din proiectul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360. Elaborarea acestui articol este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate în cadrul materialului aparţin organizaţiei FCPS si nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau Guvernului SUA.”

 Larisa Moscalenco, coordonator program “Advocacy”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media