Masa rotundă – pîrghie de responsabilizare a societăţii civile

Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” a organizat în luna noiembrie 2014, masa rotundă privind situaţii de discriminare pentru asigurarea drepturilor persoanelor defavorizate.

Masa rotunda 007

Activitatea s-a desfăşurat în incinta Centrului comunitar de zi pentru copii cu CES „Empatie”, s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, în cadrul proiectului „Maluri diferite – scopuri comune” susţinut de agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova”, implemenat de către FHI 360 şi AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”.

La eveniment au participat reprezentanţii APL, lucrătorii sociali, membrii ONG –urilor „Empatie” s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni,  „Armonie”, s. Oxentea, r. Dubăsari, „De la vis-la acţiune”, s. Cocieri, r. Dubăsari, „Copii cu dizabilităţi” s. Hîrtopul Mare, r. Criuleni, părinţi.

Atmosfera mesei rotunde a oferit posibilitatea de a analiza situaţii de discriminare, rolul actorilor comunitari şi identificarea unor soluţii optime pentru a preveni situaţiile de discriminare a persoanelor defavorizate.

Masa rotunda 035

În cadrul mesei rotunde au fost identificate avantajele, facilitarea accesului la informaţii mai relevante cu privire la asigurarea drepturilor persoanelor claselor protejate; apropierea comunităţii civile de persoanele defavorizate prin responsabilizare; creşterea încrederii societăţii civile la şanse egale de a fi protejaţi.

Rezultatul final al acţiunilor mesei rotunde este  promovarea în parteneriat cu APL a Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii şi încurajarea participării active în procesul decizional a cazurilor de discriminare în comunitate.

 Svetlana Leahu, preşedintele A.O. „Empatie”, s. Dubăsarii Vechi, r-ul Criuleni

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media