Modelele austriece de întreprinderi social-integrative, vizitate la Viena

În perioada 20-24 ianuarie 2014, împreună cu un grup de ONG-işti, am vizitat or. Viena, Austria. Vizita a fost organizată şi susţinută financiar de ”The Swedish Organization for Individual Relief” – SOIR Moldova în parteneriat cu Biroul Ataşatului pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului (BMASK) în cadrul Ambasadei Austriei din Chişinău.

SOIR Moldova este una dintre puținele organizaţii donatoare care optează pentru promovarea organizaţiilor societăţii civile în Moldova în contextul ocupării forţei de muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi consolidarea capacităşilor lor în domeniul formelor social-integrative de ocupare a forţei de muncă. Vizita a fost organizată cu scopul de a studia sistemul, condiţiile-cadru şi bunele practici ale întreprinderilor social-integrative din Austria, dar şi pentru a obţine sugestii şi recomandări pentru acţiunile ulterioare care ar putea fi întreprinse pentru dezvoltarea domeniului în Republica Moldova.

IMG_4470

Grupul de participanţi a fost format din reprezentanţii partenerilor SOIR Moldova, din care face parte şi AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, precum şi reprezentanţii proiectului de promovare ”Eco- Răzeni” susţinut şi promovat de BMASK.

Agenda vizitei a fost una amplă, foarte interesantă şi utilă, organizată la diverse nivele pentru o mai bună înţelegere a sistemului care funcționează în Austria şi care este considerat a fi unul dintre cele mai eficiente din Europa.

Astfel, printre locaţiile vizitei a fost Ministerul Federal pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului, în care grupul de participanţi a luat cunoştinţă de cadrul legal al întreprinderilor social-economice şi integrative, actorii implicaţi şi rolurile lor, sistemul de finanţare şi finanţatorii, modalităţile de contractare a întreprinderilor, proiectelor şi instituţiilor, diversele forme și tipuri de întreprinderi social- integrative din Austria. Reprezentanţii reţelei SOIR Moldova au vizitat Reţeaua austriacă – Uniunea federală a întreprinderilor sociale –bdv Austria, care a prezentat misiunea, rolul şi activitatea de lobby în domeniul pieţii forţei de muncă. Delegaţia din Moldova a cunoscut şi specificul activităţii organizaţiilor cu profil ocupaţional şi de formare Volkshilfe BOX, WienWork, WUK.bio.pflanzen (bio-plante şi agricultură socială), ”gabarage – upcycling desing”, SOMA Sozialmarkt, Volkshilfe_KOMMUNA, ”Jugend am Werk- zussamen: arbeit”, etc. , care au dezvoltat modele și bune practici de ocupare, integrare şi formare a persoanelor aflate în dificultate.

Victoria Secu, director executiv al Asociaţiei Obşteşti ”Femeia și Copilul – Protecţie şi Sprijin”, or. Criuleni

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media