Noi oportunităţi în educaţia incluzivă

Stagiul de instruire ”Formare de formatori în domeniul educaţiei incluzive” care a fost organizat în perioada 17-28 februarie a oferit posibilitatea a 20 cadre didactice şi specialişti ai serviciului de asistenţă psihopedagogică din raionul Orhei să dezvolte noi competenţe în domeniul facilitării activităţilor de instruire cu maturii. Stagiul de formare a fost realizat în două etape de către Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, în cadrul proiectului “Capacitare şi diseminare în domeniul incluziunii educaţionale”, finanţat de Fundaţia SOROS – Moldova.

În prima etapă 17-19 februarie cadrele didactice au acumulat cunoştinţe despre: cadrul legislativ în domeniul educaţiei incluzivFormare Orhei (11)e, servicii şi structuri de suport existente în educaţia incluzivă, etapele cadrului de învățare „Evocare – Realizarea Sensului – Reflecție”, principii și strategii ce asigură învățarea durabilă, piramida învățării, principii de proiectare a activităților de instruire.

Tot în această perioadă, ei au dezvoltat abilităţi de formator în planificarea şi desfăşurarea unui seminar cu maturii pentru a transmite cunoştinţele lor în domeniul educaţiei incluzive şi altor colegi, au fost abilitaţi în identificarea necesităților de instruire și formularea obiectivelor, proiectarea activităţii de instruire. În cadrul primei etape cadrele didactice au lucrat în ateliere şi au elaborat proiectul a mai multor activităţi, pe diverse subiecte în domeniul educaţiei incluzive, ținând cont de etapele unei activităţi de instruire. După prima etapă a urmat o perioadă de 5 zile în care cadrele didactice au desfăşurat în instituţiile lor seminare cu colectivele de profesori.Formare Orhei (21)

În etapa a doua 27- 28 februarie a fost valorificată experienţa formatorilor, ei au revenit la stagiul de instruire şi au prezentat şi analizat împreună cu formatorii proiectele seminarelor realizate în teritoriu, succesele, dificultăţile. Specialiştii din cadrul Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică din Orhei au venit şi ei cu experiența lor în urma realizării a 2 activităţi de instruire despre  „Cadrul legislativ în domeniul educaţiei incluzive în Republica Moldova” în localităţile Trebujeni şi Puţintei. În ultima zi de instruire cadrele didactice au abordat alte subiecte relevante pentru desfăşurarea seminarelor în domeniul educaţiei incluzive, cum ar fi „Particularitățile de dezvoltare a copilului. Adaptarea și modificarea curriculumului – principii, etape”.

În rezultatul stagiului de formare cadrele didactice instruite urmează să aplice cunoștințele obținute la seminar prin realizarea a 12 seminare teoretico-practice în domeniul educaţiei incluzive în cadrul instituțiilor de învățământ din orașul Orhei şi din vecinătate.

 Din opiniile cadrelor didactice în urma stagiului de formare:

„Ar fi bine, ca o dată în trei luni, să fie organizate astfel de seminare pentru acumularea cunoștințelor noi și împărtăşirea experienței” (Nina Bejan)

„Simt schimbări în atitudinea mea fața de problema studiată, vreau să fac unele schimbări în școala” (Tatiana Cuprianov)

Ina Cazacu, Coordonator program Educaţie Incluzivă

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media