Noi parteneriate pentru asigurarea egalităţii

Fiecare dintre noi constientizează, că este bine să promovăm respectarea drepturilor tuturor persoanelor, indiferent de necesităţile lor, şi să nu discriminăm, dar duşi de valurile vieţii o facem, provocînd durere, eşec, indiferenţă…

 

Masa rotunda 025

Pe data de 14.11.2014, am participat la  masa rotundă privind situaţii de discriminare pentru asigurarea drepturilor persoanelor defavorizate, desfăşurată în incinta Centrului comunitar de zi pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale din localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni s-a discutat despre: ce este discriminarea;  analiza situaţiilor de discriminare; rolul actorilor comunitari în rezolvarea situaţiilor de discriminare; formele de discriminare; criteriile de protejare prin lege; la cine putem  apela în caz de discriminare, etc.

Participanţilor li s-a oferit material informativ legislativ de suport cu privire la asigurarea egalităţii şi au fost informaţi cu privire la organele competente prezente în domeniul prevenirii şi asigurării egalităţii, inclusiv Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Exprimăm sincere mulţumiri echipei şi coordonatorilor de proiect de la A.O. “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” pentru atenţia acordată fenomenului discriminării şi pentru materialele oferite pentru a informa şi proteja persoanele ce sunt discriminate: grupuri minoritare, cetăţeni de altă etnie, rasă, cultură, persoane în etate, persoane cu dizabilităţi, etc.

Fiecare din noi am plecat acasă cu satisfacţie în suflet şi cu speranţa că asigurarea egalităţii va predomina mereu şi pretutindeni.

Elena Bejenari, învăţătoare, L.T.”Vlad Iovita”, Cocieri, membru al A.O. “De la vis la acţiune”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media