O ludotecă ce va favoriza accesul la educaţie

La 12 februarie, Asociația Obștească ”Iedera-Dubăsarii Vechi” a lansat proiectul ”Educație timpurie pentru fiecare copil”, scopul căruia este favorizarea accesului la educație pentru cca 80 de copii din localitate, cu vârsta 3-5 ani, care nu pot fi înscriși la grădiniță, pentru că nu permite capacitatea instituției.

IMG_3523
În prim plan: Rodica Aștifeni și Svetlana Leahu, inițiatoarele și, respectiv, asistentă și directoare de proiect.

„Este o situaţie discriminatorie – afirmă Svetlana Leahu, directoare executivă a AO ”Iedera-Dubăsarii Vechi”, – din momentul ce dreptul la educație și accesul la servicii educaționale a unei părți dintre copii sunt încălcate, din cauza capacităţii prea mici a grădiniţei de copii din localitate. Nu putem spune că e vinovat cineva anume, e vina sistemului şi situaţiei în care s-a pomenit întreaga noastră ţară. De aceea, ne-am asumat o responsabilitate mare – să contribuim la accesul la serviciile educaţionale pentru 83 de copii cu vârsta de până la 5 ani, prin crearea şi dotarea unui spaţiu pentru ocupaţii de zi, de câteva ore, fără a le oferi un regim complet obişnuit de grădiniţă. În acest scop am aplicat un proiect la Fundaţia SOROS Moldova, iar mijloacele din grant vor fi cheltuite pentru crearea acestui spaţiu în grădiniţă şi dotarea lui cu o ludotecă cu jocuri dezvoltative”. „Ne propunem cât de cât să pregătim copiii pentru a merge într-o grupă mai avansată de grădiniţă, ca să eliminăm dificultăţile de comunicare şi adaptare, pe care le-ar putea întâmpina un copil care merge la grădiniţa la vîrsta de 5 ani, de exemplu”, – adaugă Rodica Aştifeni, asistent de proiect.
Nadejda Chetruşca, directoarea instituţiei preşcolare din localitate, afirmă că în sat sunt cei mai mulţi copii din raion de vârstă preşcolară – 552. În grădiniţă au loc 223 de copii, alţii 329 aşteaptă să li se ofere oportunitatea de a beneficia de educaţie timpurie de calitate. „Din cei 329, avem 174 de copii care chiar azi sunt gata să fie încadraţi în grădiniţă”, opera directoarea cu datele statistice. – În aceste condiţii, deşi ar trebui să fie câte 20 de copii în fiecare grupă, la Dubăsarii Vechi grupele sunt mai numeroase, le este mai greu educatorilor, dar am mers pe interesul copiilor”.

IMG_3544
Victoria Secu, directoare executivă a AO ”FCPS”

La evenimentul de lansare a proiectului ”Educație timpurie pentru fiecare copil”, care a avut loc vinerea trecută, au fost prezenţi şi părinţi, care au nevoie de aceste servicii, consilieri locali şi autorităţi raionale, primarul satului. „Am scris demersuri la instituţiile abilitate, am putea deschide două grupe de grădiniţă în Centrul de zi „Empatie” din sat, acolo avem spaţii şi condiţii, şi totodată vom păstra şi centrul, care este dotat pentru integrarea copiilor cu dizabilităţi. Aşteptăm soluţii. Am completat şi un formular de participare pentru FISM, la care am fost acceptaţi, ca să reparăm şi să dotăm o clădire ce aparţinea conacului Donici, unde am putea găzdui 40 de copii cu regim complet de grădiniţă. Se cere contribuţie, pe care sperăm să ne-o ofere consiliul raional. Valoarea proiectului va fi de 1,5 mln lei”, – a spus Vitalie Casian, primarul satului. Vice-preşedintele raionului, Oleg Ogor, prezent la eveniment, a spus că pentru susţinerea proiectului FISM, orientat spre extinderea numărului de locuri în grădiniţă, consiliul va achita cca 45% din suma contribuţiei beneficiarului de 225 mii lei. Vitalie Verebceanu, vice-preşedinte, locuitor al s. Dubăsarii Vechi, consideră că cel mai bun edificiu pentru o grădiniţă pentru toţi copiii ar fi conacul Donici, unde sunt spaţii suficiente şi care poate fi păstrat, în acelaşi timp, ca valoarea muzeală.

IMG_3543
De la stânga la dreapta: Vitalie Verebcean și Oleg Ogor, vice-președinții r. Criuleni; primarul s. Dubăsarii Vechi, Vitalie Casian.

Referindu-se la importanţa proiectului adus de „Iedera-Dubăsarii Vechi” în localitate, Victoria Secu, directoarea AO „FCPS”, a spus că o asociaţie de cetăţeni poate aduce în comunitate investiţii foarte mari, oportunităţi sunt nenumărate, în special, pentru cele din comunităţile rurale. La rândul său, Svetlana Leahu a remarcat contribuția AO ”FCPS” în formarea echipei asociației dubăsărene în materie de scriere și administrare de proiecte. ”Faptul că vă avem ca parteneri a fost argumentul esențial pentru comisia de concurs, așa că am câștigat un proiect destul de mare pentru începători, fapt imposibil de realizat fără contribuția ”FCPS” din Criuleni”, spunea Svetlana Leahu. Larisa Moscalenco, coordonator program Advocacy în FCPS, a spus că ”Iedera-Dubăsarii Vechi” este una din cele patru organizații a societății civile, care sunt implicate într-un proiect de capacitare a ong-urilor rurale, în cadrul proiectului implementat de asociație cu susținerea FHI360, și este prima din cele patru organizații, care a aplicat și a obținut finanțare de la un partener extern.

IMG_3447
Discipolii grădiniței ”Romanița”, care reușesc să se manifeste, avînd condițiile necesare în grădiniță.

La eveniment au fost prezenți și părinți, care au vorbit despre importanța extinderii serviciilor educaționale pentru mai mulți copii din sat. Virginia Bîzgu, își aminti cum în lipsa unor locuri la grădiniță, era nevoită să achite o bonă pentru doi copii, doar ca să nu-și piardă locul de muncă, și cât de bucuroasă a fost cînd i s-au oferit locuri în grădiniță. Lilia Chetruşca, mamă a doi copii de vârstă fragedă, a salutat ideea ludotecii, din perspectiva sa de a se angaja la muncă măcar cu program parţial. „Copilul la grădiniţă absoarbe ceva bun, învaţă ceva şi merge la şcoală nu doar cu 7 ani de acasă, dar şi cu ceva cunoştinţe”, a spus Andrei Guitu, părinție și consilier local.
Text și fotografii de Svetlana Cernov
În imagine: aspecte de la evenimentul de lansare a proiectului

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media