ONG-uri consolidate înseamnă şanse de dezvoltare pentru comunităţi

La 23 septembrie, 2014, patru organizaţii neguvernamentale din raioanele Criuleni şi Dubăsari s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde de lansare a proiectului cu denumirea „Maluri diferite-scopuri comune”. La discuţii au participat liderii şi membrii organizaţiilor neguvernamentale, activitatea cărora se axează pe acordarea serviciilor copiilor cu dizabilităţi şi cu cerinţe educaţionale speciale în comunităţile, în care-şi au reşedinţa.

În desИзображение 065chiderea evenimentului, Victoria Secu, director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”, care va implementa în cele două raioane proiectul „Maluri diferite – scopuri comune”, menţiona că în ultimul deceniu în ţara noastră s-au produs schimbări majore în domeniul politic, economic, social şi că multe din aceste schimbări au fost generate de către organizaţii neguvernamentale. „Proiectul care se lansează astăzi este orientat spre încurajarea şi dezvoltarea ONG-urilor, aflate la început de cale. Pentru ca ele să genereze schimbări în comunităţile din care veniţi, să devină forţe reale capabile să producă schimbări spre bine în viaţa persoanelor defavorizate”, – a spus Victoria Secu.

Larisa Moscalenco, coordonatorul proiectului, a prezentat scopul şi ariile importante de intervenţie în cadrul proiectului „Maluri diferite-scopuri comune” şi a implicat participanţii în discuţie pentru identificarea schimbărilor aşteptate la nivel de fiecare comunitate după finisarea proiectului şi rolul fiecărui actor pentru realizarea acestor aşteptări.Изображение 026

Echipele organizaţiilor neguvernamentale au prezentat activitatea lor, au elucidat reuşitele şi obstacolele pe care le-au depăşit de la constituire pînă în prezent. Cele patru organizaţii sunt următoarele: „Empatie” de la Dubăsarii Vechi, lider Svetlana Leahu, „Armonie” de la Oxentea, lider Lilia Galin, „De la vis la acţiune”, lider Elena Bejenaru, şi „Copii cu dizabilităţi” de la Hârtopul Mare, lider Cornelia Leahu. După ce au analizat starea lor actuală, membrii echipelor, prezente la masa rotundă, au identificat priorităţile de dezvoltare şi au trasat scopurile pe care doresc să le atingă.

Изображение 009     În linii generale, toate echipele, în rezultatul participării în proiect, îşi doresc să formeze o echipă consolidată, să muncească în echipă pentru a identifica necesităţile asociaţiilor, să stabilească obiectivele şi să elaboreze planuri de acţiuni sau proiecte de viitor. Fiecare persoană prezentă la masa rotundă a menţionat importanţa distribuirii corecte a sarcinilor în echipă, responsabilitatea şi participarea la instruirile, care vor fi organizate de către asociaţia mentor, stabilirea relaţiilor de parteneriat cu administraţia publică locală şi alţi parteneri comunitari. Importanţa parteneriatelor cu actorii comunitari, mai cu seamă cu autorităţile publice locale, a fost menţionată de fiecare participant la masa rotundă. Exemple concludente de parteneriate eficiente au prezentat chiar liderii ONG-urilor menţionate, precum şi exemple de comunicare ineficientă, care, din păcate, persistă în unele localităţi.

Proiectul „Maluri diferite – scopuri comune” este susţinut de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Parteneriate Pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360 şi A.O.”Femeia şi Copilul—Protecţie şi Sprijin”. 

Svetlana Cernov, Specialist în relaţii cu publicul, AO „FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media