Oportunităţi egale pentru fiecare copil

Dezbaterile publice cu subiectul „Şcoala incluzivă – dificultăţi şi soluţii ” au întrunit cadrele didactice din Gimnaziul Izbişte, r-ul Criuleni pentru identificarea acţiunilor concrete privind facilitatrea procesului incluziv a tuturor copiilor din comunitate la nivel de instituţie.unnamed (1)

Atmosfera lucrativă a favorizat deschiderea fiecarui participant pentru aşi exprima propriile probleme cu care se confruntă şi propriile temeri faţă de incluziunea educaţională a copiilor. În acelaş context cadrele didactice au identificat în comun soluții  cu privire la incluziune si acceptarea copiilor cu dizabilităţi la nivel de institutie prin impicarea specialiștilor, a logopedului, psihologului de la Serviciul  raional de Asistenţă Psihopedagogică în evaluarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, solicitarea consultării cazurilor mai dificile de relaționare cu copii cu CES, identificarea modalităţilor de accesare a fondurilor pentru educația incluzivă, organizarea activităților de sensibilizare pentru părinții şi copii majoritari; solicitarea  instruirilor in domeniul incluziunii, metodologia şi tehnicile de lucru cu copii cu CES, inclusiv cu dizabilităţi; adaptarea programului Centrului de Resurse la necesităţile copilului.

Dezbaterea publică a facilitat identificarea necesităţilor specifice a Gimnaziului Izbişte în procesul incluziunii, cît şi oportunităţile de facilitare a  procesului incluziv pentru fiecare copil.

Activitate organizată în cadrul proiectului „Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”, implimentat de A.O. ”Femeia și Copilul—Protecție și Sprijin” și susținut financiar de SMC/Sida şi IM (SOIR Moldova).

Larisa Moscalenco, coordonator program “Advocacy”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media