Parteneri: Epidemia a schimbat modul de abordare a activităţilor, dar nu a influenţat intensitatea lor

Două luni de stare de urgenţă a însemnat pentru AO FCPS şi partenerii pe proiecte să ne schimbăm modul de interacţiune şi de abordare a sarcinilor şi activităţilor. Cu alte cuvinte, am mutat pe online tot ce am putut, nu doar comunicarea organizaţională. Activităţile în cadrul proiectului “Dezvoltarea societăţii civile la nivel local în Republica Modlova”, la fel, au fost restructurate, astfel ca să ne atingem scopurile propuse, chiar dacă fizic nu ne-am putut da întâlniri.

Astfel, prin aplicalţiile disponibile, pe parcursul lunilor aprilie-mai, am interacţionat pe diverse intrebari aparute, iar ultimul efort a fost să împărtăşim experienţa pe care am avut-o în perioada izolării, impusă pentru a preveni extinderea infecţiei cu coronavirus.

Cele şase organizaţii ale societăţii civile (OSC) partenerele FCPS în proiectul ”Un scop comun – organizații durabile”, chiar şi în condiţii mai dificile, şi-au continuat activităţile şi au reuşit să asigure interacţiunea cu beneficiarii lor, dar şi să acorde atenţie dezvolătrii organizaţionale, sau să folosească momentul pentru scrierea proiectelor şi aplicarea la granturi.

Este cazul AO”Change for a better life”, Căușeni, relatat de Ana Șchiopu,  care a pregătit o aplicaţie la un proiect, şi este în aşteptarea răspunsului. Paralel, partenerii de la Căuşeni au dezvoltat proiectul lor axat pe asistenţa agresorilor: “Ne pregătim de acreditarea complexa a serviciilor Centrului de Asistență și consiliere pentru agresorii familiali. Pregătim documentele necesare, le ajustăm pe acelea pe care le avem”, a descris Ana Şchiopu situaţia.

Colegii de la Leova, AO “Forta susţinerii”, susţin că au realizat un volum enorm de lucru:  au organizat adunarea generală, au reales organele de conducere, au modificat statutul şi l-au înregistrat la ASP, conducându-se de sugestiile FCPS.  Aurelia Nucă, directoarea executivă, susţine că au pregătit şi au depus două proiecte, în speranţa că vor accesa granturi. Pentru ziue de 1 iunie, Ziua Copiilor, şi-au propus să facă colete cu produse alimentare beneficiarilor lor, fapt pentru care au negociat cu administraţia unui market. Colaborarea le-a oferit posibilitatea să colecteze 4 mii de lei în acest scop. Un alt succes remarcabil este solicitarea angajaţilor în calitate de experţi pe colaborare cu APL-urile, şi urmează să împartă din acastă experienţă a lor cu membrii APSCF.

Noutăţi bune şi prilej de inspiraţie au venit de la Oxentea, Dubăsari. Rodica Buzila, preşedinta AO Clubul Femeilor “Inspiraţie”, a relatat că în periooada epidemiei toate eforturile echipei au fost canalizate pentru a organiza munca şi activitatea cantinei – afacere socială gestionată de organizația respectivă. “Am reușit în decurs de 2 luni să ne ”mutăm” în casă nouă și acum suntem la etapa de perfectare a documentației pentru activitate. Am completat și depus cereri de finanțare în cadrul a două programe de granturi. Participăm la instruiri online în cadrul programului “Acceleratorul BusinessCool” pentru Antreprenoriat Social, BCD”, a împărtăşit Buzila Rodica, noutăţile.

Cu dor de comunicare vie, Veronica Stefaniuc de la AO “Femeie. Speranţă. Viitor”, ne-a spus că organizatia e la sfârşitul proiectului “Servicii Sociale mai Bune”, finanţat de SOROS şi UE, realizează activităţi în parteneriat cu “Casa Marioarei” în proiectul “Tata Scoala”. Împreună cu Primaria Varniţa, sunt implicate în alte trei proiecte comunitare, şi anume reparatia unei portiuni de drum şi trotuar, în proiectul “Comunitatea Mea”, şi întrun proiect “fooaaarte mare” de aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţii.

Mariana Budaianu de la Ungheni, de la AO “Sprijin şi Speranţă” a relatat că a folosit perioada aprilie-mai pentru a complete  lista beneficiarilor lor, care în prezent numără 17 persoane, şi au stabilit de ce fel de asistenţă ar avea nevoie în perioada de izolare. Membrii AO au distribuit solicitări catre agenții economici pentru sprijini beneficiarii de Ziua Copilului. Un alt aspect relatat de Mariana a fost fortificarea colaborării cu Specialistul pentru protectia copilului și serviciul asistenta socială, cu alţi  actorii comunitari, cu care au convenit cum vor colabora pe viitor.  și am cazut de acord sa colaborăm pe viitor. Scrierea şi depunerea a două propuneri de proiecte la fel a ocupat o bună parte a timpului, deidcat asociaţiei. Un lucru considerat important de către cei de la AO Ungheni, a fost sesizarea în adresa Avocatului pentru drepturile copilului referitor la problemele acute ale beneficiarilor lor în perioada de criză. În special a fost sesizată problema lipsei medicamentelorde importanta vitala pentru copiii cu boli grave, a fost pus accentual pe importanța continuării terapiei și recuperării în orice circumstanțe, pentru a evita pierderea achizițiilor și regresul copiilor.

AO “Casa Speranţelor” de la Soroca, la fel, a fost activă pe perioada crizei, chiar dacă oraşul lor s-a aflat cca 30 de zile în carantină totală. Acest fapt, însă, nu a împiedicat să realizeze activități online cu cadrele didactice din raion, în cadrul proiectului implementat de AO “Casa Speranțelor”, finanțat de Fundația Est-Europeană. Valentina Onică a informat că, la fel ca şi colegii din alte ONG-uri, a depus două propuneri de proiecte pentru accesarea granturilor şi sunt în aşteptare de răspunsuri.

Activitatea de feed-back bilunar, schimbul de idei şi de politici organiyaţionale este parte a proiectului ”Un scop comun – organizații durabile” implementat de AO FCPS în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă în cadrul Programului de Granturi ”Dezvoltarea Societății Civile la Nivel Local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Imagine reprezentativă din arhiva FCPS.

 

 

 

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media