Parteneriate durabile – cheia succesului

Centrul de zi „Armonie” din satul Oxentea raionul Dubăsari, a găzduit recent patru ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului pentru realizarea şedinţei trimestriale de dezvoltare organizaţională a în cadrul proiectului „Maluri diferite – scopuri comune”, realizat de A.O.”Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” şi FHI 360.

Subiectul întrunirii a fost orientat spre informarea şi conştientizarea divizării responsabilităţilor pentru buna guvernare şi funcţionare a unei organizaţii. Participanţii au demonstrat interesul prin implicarea activă în atelierul practic şi au identificat clar rolurile, responsabilităţile, în activităţile ce se desfăşoară sau vor fi desfăşurate pe parcurs, de fiecare dintre organizaţii, conform planului de dezvoltare.

Oxentea 1

 

Asociaţia Obştească „Armonie”, activează la nivel local şi prestează servicii de calitate copiilor defavorizaţi şi cu cerinţe educaţionale speciale în centrul de zi, ne-au demonstrat atât modalităţile de lucru cu beneficiarii centrului, experienţa specialiştilor, cât şi un model de parteneriat durabil, viu cu voluntarii din Coreea de Sud.

Astfel, farmec zilei a fost adăugat de oaspeţii din Coreea, reprezentantul ambasadei, un voluntar si o profesoară, care activeaza în cadrul unei universităţi din Moldova, originari din aceeaşi ţară şi primarul satului Oxentea. „Deja al treilea an, noi voluntarii din Coreea, oferim sprijin tehnic şi emoţional copiilor, beneficiari ai centrului „Armonie”, prin instruirea utilizării diferitor programe la calculator, diverse activităţi dezvoltative şi de petrecere a timpului liber, precum şi studierea limbii coreene. Credem şi suţinem, ideea de a instrui şi a investi în tânăra generaţie, care este cel mai puternic capital de dezvoltare a unei tări.” D-ul Valeriu Rusu, a relatat despre experienţa pozitivă a parteneriatului şi imporatnta  contribuţiei în rezolvarea problemelor copiilor defavorizaţi din comunitate. În acest context, au fost primite mai multe răspunsuri la întrebările membrilor ONG-urilor participante, despre cum se poate de dezvoltat şi de menţinut parteneriate durabile. Cu toţii au fost entuziasmaţi de exemplul parteneriatului şi dorinţa de a colabora pe viitor.

Mulţumim gazdelor pentru organizarea activităţii şi surpriza oferită, succese mari pe viitor!

Acest material este publicat în cadrul proiectului “Maluri diferite – scopuri comune”, implementat de FCPS, care la rândul său face parte din proiectul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360. Elaborarea acestui articol este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate în cadrul materialului aparţin organizaţiei FCPS si nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau Guvernului SUA.”

Larisa Moscalenco, coordonator, program Advocacy, A.O. „FCPS”            

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media