Parteneriate pentru impulsionarea angajării

Cei mai vulnerabili şomeri, atestaţi în prezent pe piaţa muncii, sunt tinerii cu vârsta de până la 25 de ani, persoanele aflate la vârsta de prepensionare, mamele cu copii mici, foştii deţinuţi şi persoanele cu dizabilităţi.

La aceasta s-a referit şefa Agenţiei teritoriale Criuleni pentru ocuparea forţei de muncă, Ana Cojocari, miercuri, 15 martie, în cadrul atelierului tematic organizat pentru angajatori, în parteneriat cu societatea civilă. Şefa Agenţiei Criuleni a prezentat serviciile pe care le acordă agenţia, precum medierea muncii, informare şi consiliere profesională, orientare şi formare profesională. Potrivit Anei Cojocari, autorităţile se pot implica în angajarea cetăţenilor în câmpul muncii la lucrări publice, iar statul mai oferă suport şomerilor sub formă de ajutor de şomaj şi alocaţii pentru integrare/reintegrare profesională. În acelaşi timp, potrivit angajaţilor AOFM Criuleni, se atestă o mai mare predilecţie a şomerilor nu atât pentru angajare, cât pentru a beneficia de ajutorul de şomaj. Chiar dacă în sate locurile de muncă sunt limitate, şomerii nu doresc să ocupe funcţiile plătite cu salarii mici, iar de multe ori munca la negru este mai bine plătită decât salariul stabil lunar, dar de 1000 de lei.
Scopul atelierului „Serviciile prestate de AOFM Criuleni, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi”, potrivit Olgăi Lîsenco, coordonator de program în Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”, a fost colaborarea intersectorială pentru angajarea persoanelor din grupurile vurnerabile. Reprezentanţii companiilor cu statut de angajator, prezenţi la întrunire, au aflat detalii din actuala legislaţie privind angajarea grupurilor vulnerabile, din care fac parte şi persoanele cu dizabilităţi. Valeri Burca, şeful DASşiPF Criuleni, a propus ca aceeaşi informaţi să fie adusă la cunoştinţă şi subalternilor dumisale, în persoana tuturor asistenţilor sociali, ca ei să fie pregătiţi să răspundă multor întrebări pe care posibil le primesc de la beneficiarii lor. Ala Ungurean, vice-preşedinta raionului, prezentă la atelier, a spus că astfel de instruiri trebuie să fie organizate inclusiv în parteneriat cu Inspecţia Muncii, ca problema angajării în câmpul muncii, care este un acută, să fie prezentată mai amplu. În luările lor de cuvânt, participanţii au vorbit despre necesitatea eliminării elementelor discriminatorii la angajare, despre modalităţi de diseminare a informaţiei despre locurile de muncă vacante. Ala Ianenco, coordonator AO „FCPS”, a prezentat câteva practici de succes de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, prin abordare individuală şi suport material pentru adaptarea locului de muncă, acordat de către organizaţii donatoare partenere.
Participanţii la atelier vor elabora un plan intersectorial pentru angajarea persoanelor vulnerabile, cu accent pe abordarea individuală a fiecărui caz, prin medierea muncii şi sensibilizarea potenţialilor angajatori pentru a se implica în ameliorarea acestei probleme sociale majore.

Atelierul a fost parte a programului “Autoreprezentare”, derulat în cadrul proiectului “Incluziunea socială şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi”, susţinut financiar de către AO “IM Swedish Development Partner”.

În imagini: aspecte de la atelier.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media