„Parteneriate pentru incluziune” continuă şi în 2017

… Un copil de patru ani cu paralizie cerebrală infantilă din Edineț a fost inclus în grădinița nr.2, datorită colaborării eficiente dintre actorii comunitari și responsabilizării familiei, dar şi profesionalismului cadrelor didactice. La Râşcani, un pedagog şi-a sporit competenţele în a aborda individualizat copiii cu dizabilităţi şi a reuşit să obţină incluziunea în grădiniţă a unui copil cu sindromul Down. Într-o grădiniţă din Donduşeni un copil de şase ani a fost evaluat cu ajutorul instrumentului “profilul copilului”, material preluat din Republica Cehă, lucru posibil datorită stabilirii unui parteneriat eficient cu familia şi acordului familiei pentru implicarea specialiştilor. La Briceni, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică a preluat  modulul de formare aplicat de formatorii proiectului şi l-a replicat în alte grădinițe din raion pentru a crește calitatea incluziunii, or, cadrele didactice din grădinițe nu au beneficiat anterior de formări. Iar la Ocniţa, datorită proiectului, educatorii au reuşit să convingă o familie care educă o fetiţă de doi ani cu sindrom Down să o includă în grădiniţă. “Iniţial ne-a fost greu, dar vedem că am reuşit să dăm culoare vieţii copilului, să ajutăm familia”, a spus echipa grădiniţei.

Deschiderea platformei regionale la Edineţ. 19 mai, 2017.

Acestea şi alte cazuri similare de incluziune a copiilor cu nevoi specialie şi cu dizabilităţi în instituţii preşcolare au fost relatate în cadrul platformelor regionale de discuţii, care s-au desfăşurat, începând cu jumătatea lunii mai, în regiunile Edineţ (inclusiv raioanele Ocniţa, Donduşeni, Briceni, Râşcani), Ungheni (Nisporeni, Străşeni, Călăraşi) şi Orhei (Teleneşti, Criuleni şi Dubăsari).

Sesiunea de lucru în ateliere, platforma regională Ungheni. 30 mai, 2017.

După ce pe parcursul anului 2016, în fiecare raion al Republicii Moldova au fost desfăşurate formări ale cadrelor didactice din grădiniţe şi ale asistenţilor sociali comunitari, în vederea capacitării acestora în a lucra în domeniul inlcuziunii timpurii a copiilor cu nevoi speciale, în anul 2017 participanţii se întrunesc pentru a face schimb de experienţe şi pentru a identifica provocările cărora sistemul educaţional ar trebui să le facă faţă. În aşa fel, scopul platformelor regionale este comunicarea despre rezultatele proiectului în format mai extins, descrierea beneficiilor obținute (pe domenii de activitate profesională) și a provocărilor existente, facilitarea schimbului de experiență și prezentarea istoriilor de succes. Până la finele proiectului, care se încheie în luna iulie 2017, urmează să fie organizate alte patru platforme regionale de discuţii.

Lucrul în ateliere. Platforma regională de discuţii Orhei. 26 mai 2017.

Proiectul “Parteneriate pentru incluziune” este implementat în cca 250 de grădiniţe din Republica Moldova, în care sunt peste 100 de discipoli, inclusiv copii cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale. Susţinerea financiară a proiectului aparţine Agenţiei de Dezvoltare din Republica Cehă, Caritas Cehia, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi este implementat de către Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”din Criuleni.

S. Cernov, specialist comunicare, AO “FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media