Profesorii din Orhei – deschişi pentru studierea domeniului incluziunii

Profesorii din Orhei – deschişi pentru studierea domeniului incluziunii

“Alexandru, un tînăr de 15 ani, a fost diagnosticat de către Comisia Medico-Psiho-Pedagogică, cu retard mental sever la vîrsta de 8 ani. Conform acestui diagnostic,elevul nu putea învăţa decît într-o şcoală specială sau ţinut acasă. Copilul nu putea beneficia de instruire la domiciliu, deoarece nu se putea adapta la cerinţele şcolii.

Astfel erau promovate politicile educaţionale din ţara noastră acum 7 ani.Care este situaţia actuală, ce se întăţmplă la moment cu acest elev?Cazul lui Alexandru este unul real. Se întîmplă în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari, sat în care Asociația Obșteascăî “Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin» (AO FCPS) a dezvoltat servicii specializate de suport pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Alexandru acum este inclus şi învaţă alături de semenii lui în liceul din comunitate. Cum se descurcă? Foarte bine… În şcoală sunt dezvoltate servicii şi structuri de suport care vin să-l sprijine în procesul de incluziune socio –educaţională. Profesorii împreună cu cadrul didactic de sprijin îl învaţă pe tînăr să se descurce în viaţă, să comunice cu semenii, maturii, să ducă o viaţă independentă… şi nu matematică superioară, chimie”.

Formare Orhei-2 (24)

Cu acest mesaj a început masa rotundă desfăşurată la 30 ianuarie 2014 în incinta primăriei Orhei în cadrul proiectului “Capacitare şi Diseminare în domeniul Incluziuni educaţionale”, moderată de Sergiu Lîsenco, preşedintele Clubului de Dezbateri Criuleni. Activitatea a avut drept scop identificarea dificultăţilor şi soluţiilor posibile în desfăşurarea planului de acţiuni cu privire la implementrea educaţiei incluzive în raionul Orhei.

La masa rotundă au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I şi II, Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport, Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Orhei, Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, Colegiului Pedagogic, managerii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar, gimnaziului Internat Orhei, cadrele didactice de sprijin, părinţi. Fiecare a fost implicat în discuţie, pentru a fi depistate în comun noi idei şi soluţii eficiente pentru rezolvarea problemelor existente în raionul Orhei la capitolul incluziunii socio- educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi. Relatările părinţilor ce crec şi educă copii cu dizabilităţi, au incitat auditoriul.

Astfel, mama unui copil cu necesităţi educaţionale speciale, prezentă la masa rotundă, a vorbit despre sprijinul acordat în dezvoltarea propriului copilul în cadrul grădiniţei nr.12, unde A.O. “FCPS” în anii 2010- 2011 a creat servicii de suport pentru facilitarea incluziunii copiilor în instituţiile preşcolare. „Astfel, cu ajutorul kinetoterapeutului, a logopedului, psihologului, am observat progrese în dezvoltarea copilului meu. Pină la intrevenţia specialiştilor, la acel moment, mă orientam doar la tratamentul medicamentos, pe care am observat că îl primeam fără rezultat, dacă nu combinam cu ocupaţiile nemijlocite ale specialistului. Acum avem aşteptări ca şi şcoala să ne răspundă la necesităţile noastre prin crearea şi susţinera cu diverse servicii, pentru a învăţa împreună cu ceilaţi copii” – a spus mama.

D-na Tamara Ştefîrţa, Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport, s-a referit la nivelul incluziunii educaţionale la nivel de raion şi a menţionat, că toţi profesorii angajîndu-se să-şi transforme clasa în clasă incluzivă, devin mai profesionişti şi erudiţi în domeniu, permanent au tendinţa de formare continuă penru a răspude la necesităţile fiecărui elev.

Formare Orhei-2 (7)

D-na Ana Ivanov, şefa Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Orhei, a relatat despre evaluarea multidisciălinară a copiilor cu CES şi despre provocările apărute pe parcurs, printre care discriminarea copiilor cu cerinţe educative speciale, scăderea interesului copiilor către studii, migrarea cadrelor didactice și, foarte important, educaţia de calitate. Printre oportunităţile apărute, Ana Ivanov s-a referit la perceperea şi abordarea corectă a copiilor cu CES, crearea şi susţinerea centrelor de resurse educaţionale din cadrul instituţiilor de învăţămînt, abordarea individuală a copilului, mai cu seamă accesul la educaţie a tuturor copiilor.

Şefa Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Orhei, Galina Colun, a informat că pentru susținerea incluziunii educaționale raionul Orhei alocă în anul current cca 1 mln 310 mii lei. D-ei a menționat aportul nemijlocit al organizaţiilor nonguvernamentale, graţie activităţii cărora avem standarte şi cadru legal în domeniu incluziunii educaţionale, pentru dezvoltarea serviciilor pentru copil.

La final, colaboratorii asociației au venit cu propuneri şi au descris acţiuni concrete prevăzute în proiect pentru sprijinirea comunităţii în soluţionarea dificultăţilor identificate în domeniul educaţiei incluzive.

 

Ana Ivanov, şefa Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică Orhei

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media