Proiectul “Maluri diferite – scopuri comune” s-a încheiat. Aflați rezultatele acestuia!

Pe 27 martie, AO FCPS a organizat la Criuleni evenimentul de totalizare a proiectului “Maluri diferite – scopuri comune”, finanţat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului “Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” implementat de FHI360.

Proiectul a durat trei ani și opt luni și s-a axat pe dezvoltarea politicilor și procedurilor interne ale FCPS, iar organizația a împărtășit cele mai bune practici cu alte organizații ale societății civile (OSC). Un alt obiectiv a fost consolidarea capacităților organizatorice ale patru organizații ale societății civile, din patru localități de pe ambele maluri ale Nistrului, activitatea cărora ține de promovarea drepturilor persoanelor defavorizate. Aceste organizații au beneficiat de expertiza și experiența FCPS de implicare  în luarea deciziilor la nivel local și în procesul de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, și au fost încurajate să se implice.

Olga Lîsenco, coordonatoare de proiect, prezintă raportul de activitate

După intrarea în vigoare a modificărilor legislative, care au permis direcționarea de către cetățeni a 2% din impozitul pe venit în favoarea ONG-urilor și cultelor religioase, FCPS și organizațiile partenere  s-au implicat activ în informarea populației privind importanța mecanismului de desemnare procentuală (2%). FCPS și partenerii au ales să informeze cât mai mulți cetățeni de pe ambele maluri ale Nistrului despre această oportunitate de susținere financiară a organizațiilor care le reprezintă interesele.

Printre provocările care au fost depășite prin implementarea acestui proiect, menționa Victoria Secu, directoare executivă a asociației, se numără elaborarea și punerea în aplicare a politicilor anticorupție, de evitare a conflictelor de interese, politica de identitate vizuală și cea de comunicare, politica de partajare a costruilor administrative între proiectele implementate, etc. La moment FCPS elaborează politica de activitate economică, care va permite să dezvoltăm, pe viitor, activități economice, dat fiind faptul că și legislația a fost modificată, ca să fie posibile afaceri sociale orientate spre angajarea grupurilor vulnerabile. Olga Lîsenco, coordonatoarea proiectului, a adăugat, că organizația a devenit mai vizibilă, iar numărul de parteneri, care sunt informați prin intermediul produselor media ale organizației, precum și care se informează sinestatator din postările publice pe rețelele de socializare și din sursele mass-media, s-a dublat în ultimii trei ani. Mai multe planuri de advocacy au fost realizate în cadrul proiectului, în colaborare cu primăriile Mașcăuți, Criuleni, Hârtopul Mare, Oxentea.

Victoria Secu, directoare executivă a asociației, despre provocările proiectului

Paralel cu parteneriatele din regiune, AO FCPS a încheiat acord de colaborare cu Ministerul Educației, în vederea oferirii de către FCPS a expertizei pe domeniul educației timpurii și educației școlare de calitate pentru toți copiii. Serviciul Echipă Mobilă a acordat asistență altor echipe din țară, inclusiv Transnistriei (or. Tiraspol).

Una dintre asociațiilor locale, care au fost implicate în programul de mentorat al FCPS este AO Iedera-Dubăsarii-Vechi. Directoarea executivă a acesteia, Svetlana Leahu, a spus la conferința de totalizare: ”Prin participarea la acest proiect am avut parte de mentorat în elaborarea politicilor organizaţiei noastre, iar în paralel am aplicat la primul nostru proiect și am obținut finanțare de la Fundaţia Soros, prin care am extins serviciile grădiniței din localitate, care se confruntă cu un deficit enorm de locuri. A fost o experienţă valoroasă şi benefică pentru noi, am folosit șansa să devenim mai puternici şi să avem documentele fundamentale în regulă. La momentul de faţă, AO “Iedera-Dubăsarii Vechi” a încheiat un acord de colaborare foarte benefic pentru noi cu o organizaţie poloneză, cu care anul trecut am implementat un proiect pentru dezvoltarea socio-economică a satului Dubăsarii Vechi în baza resurselor locale. În cadrul acestui proiect am organizat ateliere cu sătenii şi am fost instruiţi cum să depistăm resursele locale, am învăţat să abordăm lucrurile altfel, şi să nu ne plângem doar de probleme. În continuarea proiectului de anul trecut, am înaintat încă un proiect, suntem în aşteptarea rezultatelor competiţiei. Dacă va fi acceptat, vom elabora o strategie de dezvoltare locală, avem planificată o vizită în Polonia pentru participanţii la atelierele de lucru. Am mai aplicat şi la Programul de Promovare a Măsrurilor de Încredere, susţinut de Uniunea Europeană, proiectul se numeşte “Acces pentru succes”, în care vom avea activități din septembrie. Am decis să reabilităm parcul central, cu suma de 12.500 euro şi 20% contribuţia APL. Vom mai implementa şi un alt proiect, împreună c Centrul Contact, orientat spre sporirea transparenţei APL. Trebuie să spun, că toate proiectele le implementăm cu Primăria, în baza unui acord de colaborare, în care avem un obiectiv comun – să înaintăm împreună proiecte şi să le implementăm.

Membrii asociațiilor locale, partenerii și beneficiarii proiectului (de la stânga): Constantin Macarenco, viceprimar, Svetlana Leahu, lider de ONG (Dubăsarii Vechi), Lilia Galin, lider de ONG Oxentea

Constantin Macarenco, viceprimar Dubăsarii Vechi, la întrebarea moderatoarei, Olga Lîsenco, cum se simte APL cu un ONG activ in localitate, a ţinut mai întâi să mulţumească AO FCPS pentru faptul că primele cunoştinţe despre cum se scriu proiectele le-a căpătat în cadrul proiectului ”Maluri diferite – Scopuri comune” şi îşi aminteşte foarte bine primul training cu jurista Aliona Ţurcan. Dacă nu era asociaţia, nu aveam azi minimum 7 proiecte implementate timp de doi ani, şi 11 proiecte depuse, aflate în aşteptarea rezultatelor concursului, despre care vom anunţa în consiliu la şedinţa apropiată. Am aflat ce înseamnă “deadline”, şi cum e să stai cu echipa până la miezul nopţii să scrii proiectul, dar ne-a fost de învăţătură să nu mai lăsăm pe ultima zi lucrul, cum e să lucrezi sâmbăta şi duminica. Avem şi experienţa când ne caută finanţatorii. Am început de la proiecte mici de la 10 – 15 mii lei, să ajungem la proiecte de 30 mii dolari. Un lucru care te descurajează uneori este atitudinea oamenilor, care cred că proiectele cad de sus. Dar e muncă multă şi trebuie să fim transparenţi, să educăm oamenii să cunoască şi să-i implicăm.

Participanți la conferință

Ecaterina Ţurcan, reprezentanta AO “Copii cu dizabilităţi” din Hârtopul Mare, asociație care la fel a beneficiat de asistența FCPS în cadrul proiectului, a descris activitatea lor în felul următor: ”Noi facem proiecte de ajutorare a bătrânilor, dar nu implicăm surse băneşti. Mobilizăm elevii de la şcoală să meargă pe la bătrâni (curăţenie în casă, în curte, săpăm în grădină, cărăm lemne). Mergem inclusiv pe la foștii profesori, mai cu seamă la cei singuratici, unii din ei nu aud și nici nu mai văd bine. Ca să fie înțeleși, copiii scriu pe foi și comunică astfel cu batrânii. Am mai implicat copiii în curăţirea și amenajarea cimitirului. Nu îi implicăm, bineînțeles, toată ziua, poate o oră sau două. Când facem acte de binefacere, nu adunăm bani, dar copiii aduc de acasă, cu acordul părinților, produse, de exemplu, pe care le donăm copiilor orfani sau din familii monoparentale. Acum am lansat prin Internet o propunere către membrii diasporei din Hârtop pentru a contribui la reparația unei fântâni publice. Vom aduna bani și vom colabora cu toți donatorii și voluntarii, ca să facem un lucru bun și frumos pentru comunitate”.  Celelalte două OSC-uri, implicate în proiect, au înregistrat progrese mai modeste, pe motiv că nu au reușit să consolideze un colectiv, orientat spre succes în accesarea de fonduri.

Prezent la conferință a fost și primarul de Maşcăuți, Valeriu Carțîn, care s-a arătat interesat de dezvoltarea în sat a unei asociații obștești, colaborarea cu care să aducă beneficii comunității. De susținerea ONG-ului local a vorbit și primarul de Hârtop Mare, Anatolie Delimarschi. Despre cât e de greu să facă ceva în comunitate, fără susținerea oamenilor și autorităților, a vorbit membra unui ONG local din Izbiște, Iulia Gherciu, care a împărtășit istoria proiectelor lor, atrase în comunitate pentru dezvoltarea serviciilor educaționale în gimnaziul din localitate.

În final participanţii la conferinţă au menţionat că succesul dezvoltării comunităţii depinde de soluţiile găsite în comun cu membrii activi ai ONG-ului şi APL, de parteneriate durabile şi atragerea mai multor parteneri în procesul de implementare a proiectelor comunitare, cu responsabilităţi bine determinate.

Poza de grup

Acţiunile realizate în cadrul proiectului “Maluri diferite – scopuri comune”, au sporit nivelul de avansare a celor 4 organizaţii incluse în proiect. AO FCPS ca organizaţie a păşit pe alt nivel organizational şi a devenit expert în elaborarea şi implementarea proiectelor pentru alte ONG-uri locale.

Membrii echipei FCPS au demonstrat că sunt printre primii în ţară, că au reuşit să  obţină un rezultat bun în urma aplicării mecanismului de desemnare procentuală. Două ONG-uri locale – AO “Iedera” Dubăsarii Vechi şi AO “Copii cu dizabilităţi” Hârtopul Mare au demonstrat capacitatea de a elabora propunere de proiect şi de a implementa proiecte cu succes. În total ONG-urile locale, cărora FCPS l-ea fost mentor,  au implementat 9 proiecte, iar altele 12 sunt în proces de aplicare sau de selecție.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media