Reprezentanți ai Fundației Pestalozzi – în vizită de monitorizare la FCPS

La 26 iulie, un grup de reprezentanți ai Fundației pentru Copii Pestalozzi (FCP) s-a aflat într-o vizită de monitorizare la AO ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare”. Vizita a fost prilejuită de colaborarea dintre cele două organizații, care a început acum doi ani, și care este orientată spre crearea oportunităților de creștere și educație de calitate pentru copii din categorii vulnerabile.

Cafea de bun venit pentru partenerii din Elveția

Natalia Balta, reprezentantă pe țară a Fundației pentru Copii Pestalozzi, l-a însoțit la Criuleni pe Martin Bachofner, directorul general al Fundației pentru Copii Pestalozzi și alți membri ai echipei, care au vizitat spațiul în care cu suportul FCP a fost amenajată o sală de joacă pentru copiii refugiaților ucraineni cazați la centrul de plasament din Criuleni (mobilier, jocuri, echipamente pentru meloterapie, etc), or, scopul a fost să li se pună la dispoziție un spațiu prietenos și specialiști care să le ghideze activitățile. Spațiul are și o încăpere în care atât copiii, cât și familiile acestora, pot fi consultați de către un psiholog, în caz de necesitate.

Sala de joc a fost dotată cu suportul FCP

Martin Bachofner, directorul general al FCP, a rămas impresionat de ceea ce a reușit AO FCPS din ajuorul oferit de Fundație:

”Am privit în ochii copiilor care au venit la camera de joacă i-am văzut fericiți. Îmi dau seama că ei văd noi perspective de viitor, ceva pozitiv în viața lor. Copiii găsesc aici o normalitate, poate chiar condiții pe care le-a avut acasă, în Ucraina, evident, cu noi reguli, dar o normalitate și siguranță, pe care au pierdut-o din cauza războiului. Ținând cont de faptul că punem acum accent pe ajutorarea copiilor refugiaților ucraineni, de posibilitățile actuale și de o posibilă înrăutire a situației, FCP intenționează să aducă fonduri și să ajute în continuare. În acest sens, FCPS este un partener sigur și credibil. În Elveția s-au strâns mulți bani pentru ajutorarea celor ce fug de război, și ei trebuie să fie cheltuiți eficient.”

Fundația pentru Copii Pestalozzi prin intermediul Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova a mai inițiat, în martie 2020, un proiect în r. Criuleni, prin care, în colaborare cu AO FCPS, acordă suport copiilor migranților moldoveni, care au rămas în țară, departe de părinții lor.

Irina Nicolai – pedagog care asigură programul de activitate a sălii de joc

Victoria Secu, directoare executivă a AO FCPS, a relatat, că în cadrul acestui proiect, copiii migranților care studiază la liceele din Criuleni și Măgdăcești, primesc suport extracurricular și oportunități de dezvoltare în cadrul echipelor, își formează abilități de socializare, de participare, liderism, sunt încurajați să-și crească performanța școlară. Pe de altă parte, profesorii și psihologiui școlari au fost instruiți cum să instruiască copiii ai căror părinți, unul sau ambii, sunt plecați la muncă peste hotare. Copiii au posibilitatea să scrie mici proiecte și să acceseze granturi, pentru anumite proiecte pentru care au interes, dar toate aceste activități nu sunt orientate spre segregarea copiilor de migranți, ci este încurajată participarea tuturor copiilor din liceu la activitățile propuse de FCP. În cadrul proiectului, în perioada pandemică, copiii au fost asigurați cu produse de igienă ca să facă față provocărilor de igienă personală și cu măști de protecție, iar copiii din familii numeroase au fost asigurați cu gadgeturi ca să facă față instruirii on-line.

”Copiii nu sunt altceva, decât sustenabilitatea și continuitatea țării. Atunci când copiii delăsați pedagogic sau copiii migranților devin vulnerabili, dorința noastră este de a le forma niște abilități educaționale, sociale, ca să-i ajutăm să-și valorifice potențialul, să gândească democratic. Ei sunt importanți, pentru că ei sunt viitorul economic al acestei țări, ai acestei societăți. Noi tindem să-i valorificăm în calitate de personalitate, care se va integra în societate. Proiectul orientat spre necesitățile copiilor de migranți este important pentru că încercăm să umplem golul pe care posibil îl lasă părinții în viața acestor copii. Problema e mare când părinții pleacă, iar copilul poate piede momentul să se descopere și să se manifeste., să devină o personalitate încrezută în sine și să se autodescopre, să se autorealizeze” – a spus Martin Bachofner.

Delegația din Elveția a vizitat și Liceul Teoretic Criuleni, timp în care a avut posibilitatea să relaționeze cu beneficiarii direcți ai proiectului destinat incluziunii copiilor migranților moldoveni.

Copiii și membrii unor familii au vorbit ditect cu directorul general al FCP

Fundația pentru Copii Pestalozzi a fost fondată în Elveția, în anul 1946, ca răspuns la necesitatea de a ajuta copiii rămași orfani în urma războiului al doilea mondial. În or. Trogen, fundația dispune de un Orășel al Copilăriei, cu 23 de case, în care până în prezent copiii orfani își găsesc condițiile de care au nevoie pentru a crește și a se dezvolta. Fundația asigură educație incluzivă, de calitate, echitabilă și în acest fel contribuie la coexistența pașnică a oamenilor de diferite naționalități.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media