REZOLUŢIA FORUMURILOR ”POLITICI PUBLICE ÎN ATRAGERE DE FONDURI”și ”SUSŢINEREA ŞI DURABILITATEA FINANCIARĂ A ORGANIZAŢIILOR SOCIETĂŢII CIVILE (OSC)”

or. Bălți, 23 februarie 2018:  http://balti.md/ru/forum-gosudarstvennaya-politika-po-privlecheniyu-fondov/

or. Chișinău, 28 februarie 2018:  http://www.ipn.md/ro/arhiva/89690

Pornind de la faptul că OSC-urile din Republica Moldova sunt acele organizații, ce se implică în soluționarea unui număr mare de probleme de ordin social, ecologic, economic și de integrare în societate a grupurilor vulnerabile, durabilitatea lor financiară este unul din cei mai importanți factori ce mențin activitatea acestora. La moment resursele financiare ale acestor actori ai societății civile în mare parte sunt constituite din granturile și proiectele externe, factor de vulnerabilitate crescut pentru viabilitatea lor. În acest context, atragerea de fonduri locale poate fi unul din elementele importante în asigurarea durabilității, iar unul din mecanisme apărute recent – desemnarea procentuală, poate contribui semnificativ la atragerea de fonduri de la membrii comunităților. Astfel,

Constatăm o serie de situații care necesită schimbare și anume:

 • Lipsește mecanismul de informare a cetățenilor, declarațiile pe venit ale cărora nu au fost validate;
 • 30% din resursele redirecţionate OSC-lor nu au ajuns pe contul Ministerului Finanțelor din cauza rechizitelor bancare indicate greşit în documentele prezentate la Ministerul Justiției;
 • Informarea scăzută a cetățenilor privind mecanismul desemnării procentuale, astfel o bună parte din contribuabili confundă direcţionarea a 2% din impozitul pe venit cu donarea resurselor financiare din venitul propriu;
 • Pasivitatea din partea multor OSC-uri de a se aplica și beneficia de mecanismul desemnării procentuale, din considerentul că prea mult efort este depus în raport cu puținele resurse obținute, insufuciente pentru asigurarea durabilității financiare;
 • Ignorarea informării cetățenilor de către inspectorii fiscali privind oportunitatea de a utiliza mecanismul desemnării procentuale în favoarea unei organizații a societății civile;
 • Acces limitat al OSC-lor la informația referitor la câte persoane au desemnat 2% din impozitul pe venit.

 Optăm pentru:

 • Creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor despre beneficiile sociale ale mecanismului de desemnare procentuală şi susţinerea organizațiilor societăţii civile, ce au rolulul agenților schimbării la nivel de comunitate, regiune, țară;
 • Promovarea antreprenoriatului social pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor defavorizate;
 • Dezvoltarea culturii filantropiei în rândul cetățenilor prin intermediul campaniilor de colectare a fondurilor.

 Considerăm că pentru implementarea cu succes a Legii 2% sunt necesare următoarele măsuri:

Pentru Autorități publice centrale și locale:

 • Identificarea soluțiilor pentru informarea imediată a cetățenilor ce depun declarațiile pe venit despre faptul că declarațiile lor nu sunt validate și cauzele nevalidării;
 • Promovarea mecanismului de desemnare procentuală și informare a populației, inclusiv despre necesitatea de a nu avea datorii la bugetul de stat;
 • Realizarea unor materiale promoționale despre declarația electronică, rapidă, precompletată;

Pentru OSC-uri:

 • Organizarea campaniilor de informare a cetățenilor despre posibilitatea de redirecționare a 2% din impozitul pe venit și despre posibilitatea de a interveni în gestionarea bugetului public;
 • Diseminarea pe larg a materialelor informative prin utilizarea diverselor surse (discuții directe cu cetățenii, informarea prin intermediul surselor mass-media, plasarea informațiilor pe panourile informative din localitate, plasarea informațiilor pe pagina web a OSC-lor sau autorităților locale, crearea grupurilor de discuții la nivel local etc.);
 • Dezvoltarea unor strategii de comunicare individualizate, orientate pentru informarea cetățenilor din grupurile vulnerabile și a cetățenilor pasivi/indiferenți;
 • Sporirea nivelului de informare și încredere a agenților economici în activitatea OSC din comunitate prin discuții directe cu aceștia;
 • Implicarea și responsabilizarea reprezentanților din cadrul serviciului fiscal de a informa cetățenii despre posibilitatea de redirecționare a 2% din impozitul achitat pe venit în favoarea organizațiilor societății civile.

Propunem implementarea eficientă a Legii despre antreprenoriat social, aplicând următoarele măsuri:

 • Elaborarea unui program de finanţare de către stat pentru susținerea întreprinderilor sociale;
 • Atribuirea întreprinderilor sociale a unor spaţii şi/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Includerea subiectului „Antreprenoriat social” în programele de studii din sistemului educaţional;
 • Crearea incubatoarelor pentru dezvoltarea afacerilor sociale;
 • Utilizarea întreprinderilor sociale de inserţie, ca locuri de muncă de tranziţie spre piaţa liberă a muncii;
 • Încurajarea persoanelor din categoriile defavorizate pentru implicarea în activități de antreprenoriat social;
 • Promovarea modelelor de bună practică în domeniu şi sprijinirea replicării, diseminării acestora în scopul dezvoltării sectorului;
 • Integrarea domeniului „Antreprenoriat social” în Strategiile de dezvoltare socio-economică locală, regională şi naţională.

Susținem că pentru a derula campanii eficiente de colectare de fonduri:

 • OSC, în special cele din zonele rurale au nevoie de mai multă informație și instruiri referitor la organizarea și desfășurarea unor campanii de colectare de fonduri de succes;
 • Membrii societății necesită mai multă informare despre activitatea OSC-lor, despre serviciile și inițiativele sociale pe care acestea le desfășoară și rezultatele atinse sau planificate;
 • OSC-le trebuie să dezvolte mecanisme de asigurare a transparenței activităților lor pentru a obține mai multă încredere din partea cetățenilor și astfel vor facilita o mai bună acumulare de fonduri.

Semnează 170 persoane, dintre care:

19 reprezentanţi APL Centrale şi Locale, 80 de ONG-uri, 3 agenţi economici, 4 reprezentanți mass-media

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media