Şase OSC-uri – mai versate la capitolul politicilor publice

Un curs amplu despre analiza, elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice a fost studiat de către cele şase organizaţii ale societăţii civile (OSC), implicate în proiectul „Un scop comun-organizaţii durabile” , implementat de către AO FCPS şi partenerii.

În urma unui concurs al ofertelor, traineră a fost selectată jurista Aliona Ţurcan, expertă în cadrul Centrului de Instruire şi Consultanţă Organizaţională pe domeniul Bună Guvernare.

Organizaţiile AO „Clubul Femeilor „Inspiraţie” de la Oxentea, Dubăsari, AO „Change for a Better Life” de la Căuşeni, AO „Forţa Susţinerii” de la Leova”; AO „Casa Speranţelor” de la Soroca, AO „Femeie. Speranţă. Viitor” de la Anenii-Noi şi AO „Sprijin şi Speranţă” de la Ungheni au avut parte de cca 14 sesiuni de instruire online divizate pe şapte module la tema politicilor publice. Fiecare organizazaţie, în urma instruirilor interactive, a ajuns la finalul cursului cu câte o propunere elaborată de politică publică, pe care urmează să o promoveze la nivel local, în corespundere cu scopurile şi statutul organizaţiilor.

„Jos pălăria! Pentru acest curs! A fost pe alocuri dificil, dar faptul că am avut posibilitatea să învăţăm teoretic şi să exersăm practic, ne-a ajutat să înţelegem mai bine cele învăţate şi să aplicăm în practică cunoştinţele!” – a răspuns Ala Ianenco, coordonatoare de program în AO FCPS, Criuleni, participantă la curs, la întrebarea ce părere are despre oportunitatea acestor cunosştinţe pentru activitatea unor ONG-işti. 

„Elaborarea unei politici publice este o muncă titanică, dar întrucât atitudinea şi capacităţile APL sunt mai limitate, ONG-urile trebuie să se implice pentru a elabora în parteneriat politicile locale de care au nevoie comunităţile” – a fost părerea Alinei Baţală de la Ungheni.

„Ne-am făcut experţi în elaborarea de politici. Mi – a plăcut să lucrăm în echipă. E o activitate nouă pentru noi, cu multe provocări, pe care ne-am propus să o aplicăm neapărat în activitatea noastră, cu atât mai mult că am exersat practic unde şi cum ne putem aplica cunoştinţele”, – a fost părerea Anei Şchiopu de la Căuşeni.

„Mie mi-a plăcut cum a fost structurat modulul: de la simplu la complex, că putem aplica ceea ce am învăţat direct în practică, iar asta o să ne ajute atunci când vom analiza sau vom participa la elaborarea politicilor publice de orice nivel” – a spus Victoria Secu, directoare executivă AO FCPS.

Experta Aliona Ţurcan, a spus că aproximativ 98 la sută din persoanele antrenate în sectorul asociativ au nevoie de un asemenea training, or, majoritatea din ei deţin, totuţi, cunoştinţe incipiente în domeniul politicilor publice, care se refereau în mare parte la implementarea, și nu la elaborarea acestora.

“În cadrul trainingului au fost trecute toate etapele de elaborare a unei propuneri de politică publică, trainingul finisând cu 2 propuneri de politică publică elaborate. Participanți sunt reprezentanți ai organizațiilor societății civile, interesați de dezvoltarea comunităților din care fac parte, au fost implicați activ în cadrul sesiunilor practice. În cadrul exercițiilor practice, unde au lucrat la toate etapele de elaborare a propunerii de politică publică au identificat problemele importante pentru comunitate și au obținut  abilități practice pentru a elabora de sine stătător o propunere de politică publică”, a preciza experta Aliona Țurcan.

Trainingul a fost o activitate a proiectului ”Un scop comun – organizații durabile”, implementat de AO FCPS în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media