Schimb de experiență între partenerii de pe ambele maluri ale Nistrului

Membrii asociației OSORȚ din Tiraspol, directoare executivă Ludmila Borodina, însoțită de un grup de funcționari din administrația or. Tiraspol și câțiva șefi de instituții preșcolare, specializate în acordarea serviciilor copiilor cu nesesități speciale, s-au aflat în vizită în or. Criuleni gazdele celor din Transnistria au fost AO FCPS și angajații Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Criuleni.

Soluțiile de care au fost interesați oaspeții țineau de educarea copiilor cu dizabilități, inclusiv mintale, angajarea lor ulterioară și adaptarea la societate, precum și gestionarea învățământului preșcolar specializat, cum ar fi cel pentru copii cu dizabilități mintale, sau pentru copii cu dizabilități locomotorii. Specialiștii din Tiraspol au fost interesați și de abordarea socială a copiilor cu sindrom Down, a copiilor cu autism. Referindu-se la așteptările de la deplasare, Ludmila Borodina, directoarea Centrului de reabilitare și consultare al organizației OSORȚ, care funcționează la Tiraspol de 17 ani, a spus că, în opinia sa, în r. Criuleni sunt foarte bine dezvoltate serviciile sociale, de aceea a insistat pe această deplasare, pentru a le vedea nemijlocit. O prezentare a serviciilor sociale a raionului a făcut șeful direcției, Valeri Burca, care a spus că are în subordine 180 de angajați, dintre ei – 19 cadre în cadrul Direcției, ceilalți sunt asistenții sociali, lucrătorii sociali și asistenții personali, părinții educatori, asistenții parentali profesioniști. Fiecare șef de serviciu a oferit oaspeților o informație generală despre structura și scopul serviciului, iar o altă parte a zilei a fost dedicată vizitelor în familiile beneficiare de servicii sociale. Totodată, a fost prezentat și Serviciul Social Echipă Mobilă, pe care-l prestează în r. Criuleni AO FCPS, în baza standardelor minime de calitate, și regulamentele elaborate de ministerul protecției sociale. Victoria Secu, directoare executivă a FCPS din Criuleni, a vorbit de implicarea organizației în soluționarea mai multor probleme sociale, pentru care nu erau inițial prevăzuți bani bugetari, ca apoi, să prezinte statului servicii dezvoltate de la instituire, pilotare și elaborare de documente legislative. În acest sens, au fost prezentate serviciile centrului de resurse pentru tineri, servicii de plasament temporar pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, serviciu de asistență psihopedagogică, preluat și pilotat după exemplul Lituaniei, serviciul cadrelor didactice de sprijin, etc. Ludmila Borodina, directoarea AO OSORT, a spus că a scris cel puțin opt proiecte, pe parcursul multor ani, prin care a încercat să atragă finanțare pentru a crea la Tiraspol serviciul echipă mobilă, și doar anul trecut Uniunea Europeană s-a oferit să finanțeze un asemenea proiect, în două raioane ale nerecunoscutei republici. Vizita propriu-zisă se încadrează în activitățile acestuia.

Oaspeții au dorit să viziteze beneficiarii serviciilor sociale și anume o casă de copii de tip familie și batrâni asistați de lucrătorii sociali. Delegația a fost salutată de președintele r. Criuleni, V. Burlac, și vicepreședinta r. Dubăsari, M. Jîmbei. Întâlnirea a fost moderată de către O. Lîsenco, coordonatoare de program advocacy în cadrul AO FCPS.

Activitatea a făcut parte dintr proiectul ”Crearea serviciilor de calitate pentru copii cu dizabilități, în baza parteneriatului și cooperării” finanțat de Uniunea Europeană și PNUD Moldova, în cadrul Programului de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media