Şedinţă comună AO “FCPS” şi specialiştii de la Direcţia Educaţie Criuleni

Pe data de 31 ianuarie, 2017, echipa AO „FCPS”, în următoarea componenţă: Victoria Secu, Ina Cazacu, Vera Stahi, Olga Lîsenco, au moderat atelierul de lucru “Monitorizarea procesului educaţional incluziv. Acţiuni intersectoriale privind accesul fizic al persoanelor cu dizabilităţi”, cu participarea specialiştilor Direcţiei Educaţie şi Serviciului Asistenţă Psihopedagogică Criuleni.

Victoria Secu a dat start discuţiilor şi a prezentat pe scurt agenda, iar Ina Cazacu a prezentat rezultatele monitorizării procesului educaţional incluziv în 10 şcoli ale raionului Criuleni în anul 2016, şi a remarcat situaţia în instituţiile educaţionale privind respectarea dreptului copilului cu dizabilităţi la educaţia de calitate. În cadrul discuţiei au fost identificate diferite probleme şi notate acţiunile şi paşii care vor urma pentru schimbarea situaţiei. Olga Lîsenco, coordonatorul programului Advocacy, a pus în discuţie accesibilitatea fizică a instituţiilor educaţionale şi a prezentat actele normative CP C.01.02-2014 – Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi, şi NCM C.01.06-2014 – Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi.
Specialiştii Direcţiei Educaţie au subliniat că documentele prezentate sunt necesare pentru informarea managerilor instituţiilor educaţionale, deoarece ei pot planifică resurse pentru adaptarea rezonabilă a clădirilor. Discuţiile desfăşurate vor sta la baza elaborării planului intersectorial de accesibilitate în raionul Criuleni.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media