Serviciul Echipă Mobilă al AO ”FCPS” a obținut acreditarea pentru 5 ani!

Pe data de 1 aprilie, 2016, Serviciul ”Echipă Mobilă”, creat în cadrul Asociației Obștești ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” din Criuleni a obținut certificat de acreditare pe o perioadă ce 5 ani.

certi

Decizia a fost emisă de către Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, după ce serviciul a fost supus evaluării (în oficiu şi pe teren) pe parcursul lunii februarie, 2016.

Procedura de evaluare s-a extins pe capitolele ”Organizare și funcționare”, ”Durabilitate și dezvoltare”, ”Baza tehnico-materială”, ”Management”, ”Resurse umane”, ”Admiterea și plasamentul beneficiarilor”, ”Protecția drepturilor beneficiarilor”, ”Planificarea și prestarea serviciilor”, ”Reclamații și plîngeri”.

Punctajul general acumulat este de 93,43% de conformitate cu standardele minime de calitate.

”Este o mîndrie pentru organizație și avem o satisfacție enormă pentru că am reușit să dezvoltăm serviciul la acest nivel. Şi această realizare în mare parte aparţine echipei de specialişti, care cu mult profesionalism asistă copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora. Apreciez mult efortul dedicat, iniţiativele, responsabilitatea şi spiritul de echipă existent. Graţie acestora, pe parcursul anului 2015 au fost asistaţi 39 copii cu dizabilităţi din 11 localităţi, iar din acest număr, 10 copii (!) au păşit pentru prima dată pragul grădiniţei (7 copii) şi şcolii (3 copii). Fiind incluşi în grădiniţă sau şcoală, aceşti copii participă la programele educaţionale, fiecare după forţele şi posibilităţile sale. Merită menţionat aici şi rolul familiei şi a partenerilor intersectotiriali (primari, asistenţpă sociali, medici de familie/asistente medicale, manageri instituţii de învăţămîmt, etc.).Pentru că, pe bune, doar împreună poate fi dat un start bun incluziunii socio-educaţionale în comunităţi, dar şi prevenirii fenomenului nedorit al instituţionalizării şi excluderii. Apreciem susţinerea constantă a finanţatorului IM/SOIR Moldova, care a contribuit esenţial la dezvoltarea acestui serviciu încă din anul 2008. Vom ţine cont de recomandările experților, acestea sunt și puncte de reper pentru a dezvolta serviciul în continuare”, a spus Victoria Secu, directoare executivă, AO FCPS.

Echipa Mobila in actiune
Echipa Mobilă în acțiune

Serviciul Echipă Mobilă este prestat în raionul Criuleni în cadrul proiectului ”Incluziunea socială și școlară a copiilor cu dizabilități”, finanțat de către The Swedish Organizațion for Individual Relief –SOIR Moldova.

Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitare psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

Raionul Criuleni este unicul raion din țară, în care acest serviciu este prestat de către o organizație neguvernamentală.

Jpeg
Echipa, de la stînga la dreapta: Elena Vechiu, psiholog; Victoria Secu, directoare executivă; Vera Stahi, coordonatoare program Servicii de Suport, coordonatoare SEM; Zinaida Branici, kinetoterapeută; Valentina Ogor, psihopedagog-ergoterapeut.
IMG_6442
Veaceslav Braniște, șoferul Echipei Mobile.

 

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media