Serviciul „Echipa Mobilă” Criuleni recrutează beneficiari pentru 2023. Vedeți cu ce rezultate a încheiat anul precedent

Pe parcursul anului 2022, Serviciul social „Echipă Mobilă” a acordat servicii unui număr de 23 de copii: 13 băieți (57 %) și 10 fete (43%). Din numărul total de beneficiari ai Serviciului, 78% (18 beneficiari) sunt încadrați în grad de dizabilitate sever, iar 22 % (5 beneficiari) – în grad de dizabilitate accentuat. Timp de un an, beneficiarilor le-au fost acordate peste 1000 de intervenții.

Impactul Serviciului social „Echipă mobilă” asupra beneficiarilor, familiilor şi comunităţii: 

Specialiștii au documentat și au raportat schimbări pozitive în atitudinea şi comportamentul beneficiarilor şi a familiilor acestora:  motivarea de a se implica activ în procesul de reabilitare, socializare, participare în comunitate, educarea îngrijitorului, depășirea unor blocaje psihologice, îmbunătățirea modului de îngrijire a persoanei cu dizabilități, precum și a relațiilor cu familia extinsă etc. Unii beneficiari au înregistrat progrese semnificative la dezvoltarea mobilităţii, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, adaptarea comportamentală, cunoștințe noi, depășirea unor stări de inhibare, dezvoltarea abilităţilor de autoîngrijire şi autodeservire etc. Aceste progrese sunt un rezultat direct al acțiunilor întreprinse de personalul Echipei Mobile împreună cu familia beneficiarilor și alți actori sociali.

Pe lângă activități directe cu copiii asistați, specialiștii „Echipei Mobile” acordă suport metodologic și instruiri părinților beneficiarilor, pentru ca procesul de asistență să devină mai complex și orientat spre o asistență mai calitativă a familiilor beneficiarilor. Trei instruiri la teme propuse de către părinți au fost organizate, care au participat atât mame, cât și tați. După posibilitate, beneficiarii au fost vizitați de Moș Crăciun, sacul căruia a fost suplinit cu suportul ADRA Moldova, 19 familii au primit voucere pentru procurarea hainelor pentru copii.

Activitățile de socializare pentru beneficiari cum ar fi excursia la zoo sau în parcul de distracții le-au oferit familiilor oportunitatea de a-și descoperi copiii în alte circumstanțe, decât cele casnice, de a comunica cu semeni și oameni necunoscuți, a se distra și a interacționa altfel decât s-au obișnuit.

Pe lângă asistența acordată beneficiarilor direcți ai Echipei Mobile, specialistele au acordat servicii și cetățenilor din Ucraina, refugiați sau stabiliți temporar în satele noastre. Analiza nevoilor specifice a scos la iveală necesitatea în unele familii de refugiați a asistenței kinetoterapeutice și a serviciilor logopedice.  

La începutul anului, specialiștii serviciului sunt antrenați în procesul de recrutare a noilor beneficiari, care vor fi asistați în următoarea jumătate de an. Procesul are loc în colaborare cu asistenții sociali și Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Criuleni, autoritate care procură serviciile „Echipei Mobile” deja al treilea an consecutiv. În 2022 Consiliul Raional a acoperit salarizarea specialiștilor cu suma de 400 mii lei, iar AO FCPS a asigurat, prin proiecte, celelalte necesități cu suma de 510 mii lei (transport adaptat, instruirea specialișților, echipament pentru extinderea serviciilor, telefon și internet, chiria spațiului, etc). 

Scopul serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin  acordarea serviciilor de consiliere, recuperare/reabilitare psihosocială la domiciliul beneficiarului, în special celor care nu au acces la servicii specializate, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, incluziune socială şi de prevenire a instituţionalizării.

Activitățile sunt realizate de următoarele angajate și angajați (vedeți aici toată echipa AO FCPS):

Doina Lașcu, șefă a Serviciului social „Echipă Mobilă”

Dorina Ilieș, terapeută ocupațională

Veaceslav Braniște, șofer

Oxana Covaliov, psihopedagog

Maria Chirilov, kinetoterapeută

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media