Serviciul Echipă Mobilă: încotro și în ce mod??!!

După ce a fost finanţat, începând cu anul 2014, de către ÎM Swedish Development Partner, şi co-finanţat, pe parcursul a trei ani, de către Cosniliul Raional Criuleni, Serviciul Social Echipă Mobilă, prestat de către Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” din or. Criuleni, necesită o dezvoltare de durată, dar deja pe alt suport material.

Finanţatorii externi, care au susţinut serviciul, de-a lungul anilor, în total – cu 4,3 mln lei, şi-au retras, începând cu anul 2020, finanţarea. Între timp, şi Consiliul Raional şi-a crescut participaţia la finanţare, până la 315 mii lei în anul 2020, dar această sumă nu este suficientă pentru a menţine serviciul în forma lui actuală, care necesită cel puțin o jumătate de milion de lei pentru un an de funcționare, cu menținerea specialiștilor pe jumătate de salariu.

În această ordine de idei, pe data de 16 ianuarie, 2020, la Consiliul Raional Criuleni s-a desfăşurat o şedinţă, în care s-a pus în discuţie viitorul Serviciului Echipă Mobilă, destinat copiilor cu dizabilităţi, care primesc prin intermediul acestuia îngrijiri speciale la domiciliu.

Victoira Secu, directoare executivă AO FCPS: ”După o finanţare de un deceniu, partenerul suedez IM Swedish Development Partner şi-a retras, în anul 2020, finanţarea, astfel că după ce a investit 4,3 mln de lei în constituirea şi susţinerea acestuia, azi trebuie să decidem ce se va întâmpla cu acest serviciu, şi formatul acestuia. Orice decizie pe care o vom lua, trebuie să fie în interesul beneficiarului. Majoritatea serviciilor sociale, pe care le-am dezvoltat până acum, ca şi asociaţie, au fost preluate de către stat şi sunt menţinute. Sperăm că şi efortul de a crea şi a dezvolta acest serviciu, să nu fie în zadar”.

Vera Stahi, coordonatoarea SEM, a prezentat istoria unei familii aflată în asistența specialiștilor: „Stabilită întrun sat din raionul Criuleni, familia a aflat, de la asistentul social, că acest copil ar putea să fie inclus în grădiniţă, pentru că era deja de această vârstă, avea 7 ani. Dar, copilul nu vorbea, doar deschidea gura, fără a pronunţa vreun sunet. Părinţii nu ştiau, care era cauza acestei situaţii, presupuneau că ar fi vorba de stres, sau altfel de frică. Cu acest copil nu vorbea nimeni, cu semenii nu se distra, pentru că deseori părinţii se jenează de aşa situaţii, nu vor să le afişeze, ceea ce este o greşală. La început, copilul, care nu era obişnuit să lucreze cineva cu el, nu stătea mai mult de 15 min la ocupaţii cu specialistul nostru. Părinţii erau descurajaţi, că dacă n-a vorbit până la 7 ani, nu va mai spune nimic. Peste o perioadă, peste 5 luni de ocupații cu specialiștii SEM, copilul a început a rosti primele vocale. A prins drag şi interes de specialiştii noştri, iar când îi vedea, era gata să stea şi o oră şi mai mult ca să se ocupe cineva cu el. După un an de zile, acest copil a spus multaşteptatul de părinte cuvânt „tata”, a mers în septembrie în clasa I, el nu se deosebeşte cu nimic de colegii lui de clasă, scrie după dictare. Încă nu pronunţă toate literele, dar când spunea primele cuvinte, era o bucurie foarte mare pentru familie”.

„Mulţi ani în urmă, copilul meu, care acum are 40 de ani, la fel a fost asistat de AO FCPS și specialiștii Echieia Mobieă. Acum e independent, este pedagog, lucrează cu copiii cu nevoi speciale, cu maturii care au trecut deja de o etapă anumită. Acum predă şi lucrează cu oameni maturi în capitala Franţei, în Paris. Noi, familia, am suferit mult, dar vreau să spun cât contează serviciile Echipei Mobile. Sunt pedagog cu stagiu de 46 de ani, iar de 6 ani sunt cadru didactic de sprijin, şi vreau să argumentez anume intervenţiile acestui serviciu. Serviciul psihopedagogului a lucrat cu un elev cu autism, care acum este acceptat, relaţionează normal cu părinţii, cu profesorii şi cu elevii. Psihopedagogul a lucrat cu doi elevi care aveau dificultăţi de pronunţie. Unul a absolvit  deja şi e angajat în câmpul muncii, iar altul este în cl. VIII, rezultatele sunt bune şi are de gând să continuie studiile după absolvirea gimnaziului. Kinetoterapeutul a lucrat cu o fetiţă de cl. XI. Spune că vrea să fie medic, şi familia este încurajată să o susţină, astfel vom avea un produs benefic pentru societatea noastră. Alt exemplu, este un băiat căruia i s-au prestat servicii de la Echipa Mobilă mai întâi la şcoală, apoi în familia copilului. A absolvit treapa gimnazială, a continuat studiile la şcoala profesională. Acum este angajat în câmpul muncii, la un centru întro sală de calculatoare. Suntem foarte mulţumiţi! Vă dorim sănătate, insistenţă, curaj şi cooperare cu noi, cei care trecem prin lucrurile acestea!”, a spus Ecaterina Coica, cadru didactic de sprijin la liecul din s. Cruglic.

Simion Onofrei, primarul de Zăicana: „Am văzut personal rezultatul a doi copii luaţi în asistenţă de Echipa Mobilă, la noi în Zăicana. Datorită lor, copiii sunt la şcoală, recent, de anul nou, au primit cadouri în rând cu toţi copiii, şi i-am văzut fericiţi. Mai departe este important să menţinem serviciul dar şi asistentul social să lucreze mai bine, să ia la evidenţă strictă toţi oamenii din sat, care au nevoie de ajutor”.

Cristina Rotari, mama unei fetițe cu dizabilități din s. Cimișeni: „Fetiţa mea mai mare a fost luată în asistenţa Echipei Mobile de la vârsta de trei ani. Nu vorbea şi nici nu mergea. Acum are 10 ani, este elevă la şcoală, comunică, învaţă de rând cu toţi copiii. Eu am învăţat de la ei să fac masaj copilului meu, să fac exerciţii logopedice cu ea, să-l ajut în fiecare zi să depăşească problema. Să mai veiţi la copiii care au nevoie de Dvs!”

Ludmila Brînza, șefa Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Criuleni: „Colaborăm de mulţi ani cu Echipa Mobilă, cunoaştem că au multe cazuri de succes şi le mulţumim. Majoritatea copiilor asistaţi sunt şi beneficiari de asistenţă personală. Părinţii care îi asistă, preiau practici bune de ajutor a propriilor copii. Cred că vom găsi sursele financiare necesare pentru a-l menține în continuare”.

Aliona Ţurcan, juristă, expertă în dezvoltare organizațională: „Avem exemple bune, când un concept de serviciu este preluat şi dezvoltat mai departe. Spuneaţi aici, că e nevoie de serviciu, chiar şi de extinderea lui, odată ce doar o treime din copiii care au nevoie beneficiază de el. Ar fi bine să avem o echipă mai mare, ca să nu stea aceşti copii în rînd câte un an sau doi. Dar ajungem la bani, până la urmă. Am primit asistenţă destulă de la donatori. Părerea donatorului este că a dat suficient ca serviciul să fie viabil. Eu cred că AO FCPS are capacitate de a căuta fonduri, dar speranţa cea mare este, totuşi, finanţarea din bugetul public. Vorbim aici despre două variante: I. Serviciul preluat integral de către Consiliul Raional şi gestionat după capacitatea acestuia; sau II. Serviciul rămâne la AO FCPS şi este prestat în continuare de către asociaţie, dar cu susţinerea Consiliului Raional. Plusul variantei a doua este că AO FCPS ar putea accesa şi granturi pentru acoperirea cărorva necesităţi ale serviciului, pe lângă banii bugetari alocaţi de Consiliu”.

Majoritatea din cei prezenţi au fost de părere că serviciul trebuie să rămână în gestiunea AO FCPS, iar APL de nivelul II şi de nivelul I, după posibilităţi,  să contribuie cu sursele necesare, astfel, ca şi AO FCPS să poată accesa suplimentar granturi pentru asigurarea durabilităţii acestuia.

Valeriu Carţîn, primarul s. Mășcăuți: ”Pe viitor, cred că şi APL de nivelul I s-ar putea implica cu o contribuţie, dacă Echipa Mobilă asistă copii din acest sat”.

Vitalie Casian, primarul s. Dubăsarii-Vechi: „Cred că e bine să rămână la AO FCPS”.

Lidia Brînză, consilieră raională: „Nu putem distruge ceea ce-i bun! Trebuie să rămînă la FCPS şi eu cred că şi consilierii raionali vor accepta acest scenariu”.

Ca și rezumat, Pavel Spânu, președintele raionului Criuleni, care a ascultat toate opiniile, a spus: ”Sufleteşete, am înţeles mesajul şi necesitatea acestui serviciu. Ar trebui să-şi aducă aportul şi primarii, şi alţi oameni de bună credinţă. Mulţumesc mult Echipei Mobile care ajută şi încurajază copiii şi părinţii! Sunt sigur, Consiliul Raional va susţine. Suntem pentru colaborare şi nu putem întrerupe acest parcurs. Trebuie să vorbim cu primăriile, poate îşi asumă o parte din cheltuieli. Decizia finală o vom lua, însă, după consultări cu specialiştii din direcţia juridică şi din domeniul finanţelor, ca să facem totul în limitele cadrului legal”.  

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media