Specialişti din raionul Criuleni au studiat experienţa colegilor din Ialoveni în domeniul educaţiei incluzive

La 18 mai, 40 de persoane, inclusiv cadrele didactice de sprijin şi reprezentanți ai Serviciului de Asistență Psihopedagogică din raionul Criuleni, au mers într-o vizita de studiu la Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni.

 

Vizita a fost organizată de AO FCPS în parteneriat cu Direcţia Educaţie Criuleni şi a avut ca scop familiarizarea participanţilor cu noi practici și modele de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe. Participanţii au avut posibilitatea să cunoască, că Unitatea de Educație Incluzivă lin Liceul “P. Ştefănucă” oferă asistenţă zilnică pentru circa 20 de copii cu dizabilități severe din raionul Ialoveni. Copiii sunt aduși la şcoală cu două microbuze adaptate la necesităţile lor. Gazdele instituției de învățămînt – Valentina Galescu, coordonatoarea Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă, Silvia Rudoi, Şefa Direcţiei Educaţie, Galina Niţa au prezentat activitatea liceului, serviciile de suport care sunt oferite atât în cadrul centrului, cât și în Unitatea de Educație Incluzivă pentru copiii cu CES, inclusiv cu dizabilități severe.

Agnesia Eftodi, reprezentanta Asociației LUMOS Moldova, organizație care a dezvoltat serviciile de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu necesități speciale în cadrul liceului, a organizat o sesiune de discuții despre ultimele schimbări legislative și politici educaționale privind incluziunea copiilor cu dizabilități. În cadrul acestei discuții participanții au manifestat interes sporit la subiectele: ”Rolul și statutul cadrului didactic de sprijin în școală”, ”Oportunități de creștere profesională – procedura de obținere a gradului didactic în calitate de cadru didactic de sprijin”, ”Aspecte cheie în procesul de incluziune – adaptările curriculare, planificarea intervenției și a procesului educațional, evaluarea diferențiată a copiilor cu dizabilități, interacțiunea dintre cadrul didactic de sprijin și profesor”.

Vizitând Unitatea de Educație Incluzivă, participanții au fost interesați cum se aplică echipamentul specific, care sunt metodele utilizate în terapiile realizate cu copiii cu dizabilități severe și cum funcţionează sistemul alternativ de comunicare cu copiii – pictogramele”.

Drept concluzie, specialiștii SAP Criuleni au notat idei pentru viitoarea asistență pentru cadrele didactice de sprijin în baza discuțiilor desfăşurate și a experienței văzute. Cadrele Didactice de Sprijin au cunoscut metode de planificare și tehnici de lucru, pe care le pot prelua și aplica ulterior în activitatea lor. Totodată, cadrele didactice de sprijin și-au trasat unele obiective privind creșterea profesională şi consolidarea abilităţilor de planificare corectă a lucrului. Vizita a contribuit la consolidarea percepţiei corecte despre procesul de incluziune şi respectarea dreptului la educaţie a fiecărui copil.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului ” Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”, susținut financiar de către AO “IM Swedish Development Partner”.

Ina Cazacu, coordonatoarea programului Educaţie Incluzivă, şi Olga Lîsenco, coordonatoare program Advocacy, AO “FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media