Stimaţi parteneri şi prieteni, vă mulţumim pentru încredere!

Pe data de 2 octombrie, Ministerul Finanţelor a transferat pe contul AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” suma de 30900,15 lei, ceea ce aţi desemnat Dumneavoastră conform “Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale”, adoptat prin HG nr. 1286 din 30.11.2016, sau, “Legii 2%”, aşa cum ne-am obişnuit s-o numim.

Aceasta înseamnă, că AO “FCPS”, conform titlului IV, articolul 27, p. (1, (a) şi (2, (a) din Regulament, este obligată să folosească aceşti bani în următoarele scopuri:

1) susţinerii:
a) activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private;

2) acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor procentuale primite:
a) 50% – dacă suma obţinută este de până la 50 000 lei inclusiv.

Pe această cale, vă mulţumim pentru încrederea acordată, şi vă asigurăm, că o să prezentăm raport pentru utilizarea fiecărui leu, la fel, pe web, sau la cererea Dvs personal, la sediul Asociaţiei.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media