Abordarea integrată a problemelor tinerilor cu dizabilităţi va diminua şi temerile părinţilor acestora

„Temerile părinţilor privind incluziunea socială a tinerilor cu dizabilităţi” a fost tema Clubului de discuţii cu participarea părinţilor, a persoanelor de sprijin a tinerilor cu dizabilităţi şi a specialiştilor din instituţiile de stat, prestatoare de servicii, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi.

Atelierul a fost moderat de către Svetlana Cernov, PR-manager în cadrul AO „FCPS”, iar în calitate de expertă a fost invitată Maria Calcatinge, juristă, mediator comunitar în cadrul Centrului Naţional de Consultanţă şi Executare Documentară. Discuţiile s-au axat pe marginea câtorva studii de caz, care ilustrau anumite probleme cu care se confruntă, de regulă, familiile tinerilor cu dizabilităţi şi tinerii nemijlocit, mai cu seamă atunci, când doresc să se angajeze, sau atunci, când au de trecut procedura de acordare a certificatului de dizabilitate de tip nou, în care medicii semnează forma de incluziune şi capacitatea de muncă. Clubul a fost şi o platformă de discuţii în timpul căreia specialisţii de la AOFM Criuleni, Aliona Dicusară şi Ana Cojocaru, de la CTAS Criuleni, Rotaru Ecaterina, de la DASPF, Zolotco Tamara, au oferit informaţii despre specificul serviciilor pe care le prestează instituţiile, şi modul în care se pot implica, în rezolvarea diferitor probleme ale peroanelor cu dizabilităţi. În acelaşi timp, pe fiecare caz aparte, experta Maria Calcatinge a prezentat soluţii legale, stipulate în legislaţie, care vin să confirme egalitatea în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv dreptul la integrare şi incluziune  socială, dreptul la familie, la muncă, la sănătate, şi altele. Participanţii la Clubul de discuţii au stabilit şi unele soluţii, pe care, în virtutea funcţiilor şi situaţiei, ar putea să le promoveze în societate, şi anume informarea populaţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi  la reexpertizarea gradului de dizabilitate, la prestaţii sociale, dreptul de a beneficia de reabilitare profesională, consiliere profesională şi mediere a muncii. Printre factorii care scad rata de angajare a peroanelor cu dizabilităţi, cei prezenţi la discuţii au menţionat atitudinea discriminatorie a angajatorilor, lipsa locurilor de muncă adaptate, evaluarea restrictivă a capacităţilor persoanelor, angajatori neinformaţi. Pe de altă parte, neîncrederea în forţele proprii şi frica de a fi respinşi nu favorizează motivarea tinerilor cu dizabilităţi să fie angajaţi, iar experienţele negative şi lipsa ofertelor de muncă deseori le taie şi din ultimul dram de speranţă că-şi vor găsi un loc de muncă. Vacarciuc Tamara, mama unei tinere cu dizabilităţi, a vorbit despre experienţa fiicei sale de angajare, despre cum stau relaţiile în familia lor, iar o altă mamă a avut ocazia să discute despre serviciile acordate de AOFM Criuleni cu specialiştii acesteia. Tatiana Onişciuc, directoare adjunctă în Şcoala profesională Criuleni, a vorbit despre experienţa instituţiei în vederea instruirii tinerilor, inclusiv a celor cu dizabilităţi.

La club a participat şi doctoriţa Alexandra Iacub, şefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Vitamin” din Criuleni, care este şi mama unui tânăr cu dizabilităţi. La fel ca şi alţi părinţi, doamna doctor şi-a expus părerea despre tema discutată, şi a propus o nouă întâlnire a părinţilor tinerilor, deja în cadrul centrului, pe teme de sexualitate şi sănătate.

Activitatea s-a desfăşurat în incinta Bibliotecii Publice “T. Isac” din Criuleni, în cadrul proiectului „Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”, cu suportul financiar al SMC/Sida/sau IM(SOIR Moldova).

Fotografii de la eveniment. 10 noiembrie, 2017.

 

 

 

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media