Suport cadrelor didactice pentru incluziunea copiilor cu tulburări de auz

Şaptesprezece cadre didactice de sprijin şi psihologi şcolari, precum şi educatori din grădiniţe din raioanele Criuleni şi Dubăsari, în cadrul orelor de asistenţă metodică, prestate de către AO „FCPS”, au beneficiat de suport metodic privind asistenţa copiilor cu tulburări de auz.
Expertul, care a moderat seminarul, a prezentat metode practice şi instumente de lucru aplicate în timpul asistenţei copiilor cu tulburări de auz (metoda citirea globală, ritmica fonetică, metode de evaluare a auzului, evaluarea formativă, etc). Anterior, de seminar specializat în domeniul lucrului cu copiii autişti, au beneficiat 20 de specialişti din cadrul Serviciilor de Asistenţă Psihopedagogică din raioanele Criuleni şi Dubăsari, cadre didactice de sprijin, psihologi, logopezi școlari, părinți care educă copii cu tulburări din spectrul autist. Ambele activităţi au fost organizate cu suportul SOIR Moldova, în cadrul proiectului “Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”, implementat de către AO “FCPS” din Criuleni.

Ina Cazacu, coordonaroate program Educaţie Incluzivă, AO “FCPS”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media