Un grup de părinți au fost consiliați de juriști

În luna martie, A.O.”Femeia şi Copilul –Protecţie şi Sprijin”, a organizat un atelier de lucru pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi din r-ul Criuleni, în cadrul căruia părinții au beneficiat de consultanţă juridică privind respectarea şi revendicarea drepturilor. În calitate de experți au fost invitați juriștii Aliona și Vladimit Țurcan, experți în domeniul drepturilor omului.

Necesitatea acestei activităţi a fost argumentată prin multitudinea de probleme cu care se confruntă părinţii copiilor cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în procesul de  creştere şi educare a propriilor copii. Părinții au fost interesați de accesul la servicii medicale şi asistenţă socială, accesul fizic la serviciile publice, incluziunea în şcoală şi societate, angajarea în cîmpul muncii, etc.  Părinții au adresat deschis întrebările juristului și au primit răspuns argumentat pe articolele din legile care granatează drepturile copiilor, dar și explicaţii concrete cum se poate de procedat în cazul concret relatat de părinte.

jurist 2

Unul din obiectivele de bază ale activităţii a fost sporirea implicării familiei în rezolvarea problemelor copiilor cu dizabilități prin capacitarea lor în domeniul revendicării drepturilor propriilor copii. Astfel juristul i-a familiarizat cu legislaţia în vigoare, cu proceduri şi modalităţi de rezolvare a cazurilor concrete, în cazul în care le sunt încălcate sau nu li se respectă drepturile. Părinții au cunoscut instrumente şi metodologie de interacțiune cu organele competente, la fiecare caz semnalat au primit recomandări şi au fost identificate soluţii.

În final părinții au fost încurajaţi să-și unească forţele, să formeze un front comun, atunci când se confruntă cu o problemă comună.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”, implimentat de A.O. ”Femeia și Copilul—Protecție și Sprijin” și susținut financiar de SMC/Sida şi IM (SOIR Moldova).

Larisa Moscalenco, coordonator, program “Advocacy”

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media