Vă mulţumim pentru apreciere, stimaţi colegi!

În cadrul proiectului “Parteneriat Global pentru Educaţie”, în perioada 17-25 iunie, grupul de formatori în domeniul educaţiei incluzive din cadrul Asociaţiei Obşteşlti “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” din Criuleni au organizat formări pentru cadrele didactice şi părinţii copiilor din grădiniţa “Povestea” din oraşul Nisporeni.

În urma activităţilor, participanţii au semnat un mesaj de mulţumire la adresa organizatorilor:

“Ne face deosebită plăcere ca, prin intermediul acestui mesaj, să aducem mulţumirile  noastre echipei Asociaţiei Obşteşti ,,Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, care a fost responsabilă de organizarea şi realizarea stagiului de formare şi a oferit posibilitate nouă, cadrelor didactice şi a unui grup de părinţi din cadrul grădiniţei ,,Povestea”, oraşul Nisporeni, să dezvoltăm noi competenţe în domeniul incluziunii. Pe parcursul a patru zile de instruire a cadrelor didactice din grădiniţa nominalizată şi trei zile de instruire a părinţilor, formatorii Olga Lîsenco şi Larisa Moscalenco, experţi în cadrul asociaţiei, ne-au familiarizat cu multe lucruri noi şi utile în activitatea cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Atît educatorii cît şi părinţii ne-am implicat activ în discuţii, formatorii ne-au oferit posibilitatea să ne  expunem părerile referitor la temele propuse. În aceste zile de formare am învăţat că pe primul plan este copilul care trebuie tratat ca o personalitate, să fie susţinut, încurajat, motivat, stimulat pentru a avea încredere în forţele proprii. Am conştientizat necesitatea cunoaşterii copiilor, indiferent de vîrstă sau problemă cu care se confruntă în diferite situaţii de viaţă. În aceste zile de formare am avut posibilitatea de a ne valorifica experienţa, de a participa la identificarea problemelor, ce ne afectează activitatea profesională de sprijin şi ghidare a dezvoltării copilului cu cerinţe educaţionale speciale şi la găsirea unor soluţii de remediere a situaţiei.

Implementarea Proiectului ,,Parteneriat Global Pentru Educaţie” realizat de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu UNICEF, Banca  Mondială, Fondul de  Investiţii şi APL ne-a  oferit această oportunitate. Trening-urile desfăşurate în grădiniţă sunt şi la un moment oportun, deoarece urmează să deschidem Centrul de reabilitare a copiilor în instituţia noastră preşcolară. Spaţiul centrului a fost reparat, mediul educaţional-incluziv format, acum urmează ca seminţele aruncate de formatori să dea rod şi nu poate să fie altfel, fiindcă considerăm noi, colectivul grădiniţei că aceste seminţe au nimerit într-un sol fertil.

Vom face efort ca şi copiii cu nevoi speciale din Nisporeni să aibă de mici posibilitatea să frecventeze grădiniţa împreună cu toţi copiii.

Suntem mîndri de aceasta realizare şi Vă suntem recunoscători, împreună vom reuşi prin acţiunile întreprinse, să fim aproape de sufletul copiilor, alături de formarea şi dezvoltarea lor optimă în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.

Cu deosebită stimă si respect, Vă dorim succes.

Colectivul grădiniţei ,,Povestea” or. Nisporeni, director Tatiana Cociu

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media