AO „Fiecare contribuie pentru Schimbare” a demarat proiectul „Investim în calitatea și durabilitatea serviciilor”

Comunicat de presă

Criuleni, 16 decembrie, 2021

Cu suportul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova, în perioada noiembrie 2021 – aprilie 2023, AO „Fiecare contribuie pentru Schimbare” (FCPS)din or. Criuleni va implementa proiectul „Investim în calitatea și durabilitatea serviciilor”, scopul căruia este dezvoltarea Serviciului social „Echipă Mobilă” și al Serviciului raional de intervenție timpurie prin extinderea gamei de servicii prestate.

Prin acest proiect, FCPS îşi propune să creeze condiții pentru terapia senzorială, care să fie practicată în cadrul unei camere de stimulare senzorială. Extinderea serviciilor prin camera special dotată și amenajată va crește calitatea serviciilor prestate pentru cel puțin 100 de copii anual: 30 de beneficiari ai Serviciului social „Echipă Mobilă” și 70 de beneficiari ai Serviciului raional de intervenție timpurie. În cazul Serviciului raional de intervenție timpurie, diversificarea serviciilor va fi realizată prin asistența la locul de trai al beneficiarilor, dar și prin intermediul terapiei de stimulare senzorială, care va putea fi accesată direct.

Terapia senzorială are ca obiectiv principal facilitarea procesului de învățare, astfel încât copilul să devină un adult autonom și integrat în societate. Toate activităţile desfăşurate în cadrul acestei terapii sunt menite să ajute modularea sistemului nervos, să organizeze şi să integreze informaţiile provenite din mediul înconjurător şi, drept consecință, adaptarea copilului la mediul înconjurător. Terapia de integrare senzorială va deveni, în r-le Criuleni şi Dubăsari, una din componentele planului complex de intervenţie pentru recuperarea copiilor cu anumite tulburări sau dizabilități.

Către luna a IV-a a anului III de derulare a proiectului, specialiştii celor două servicii create de AO FCPS – Serviciul Social Echipă Mobilă şi Centrul de Intervenţie Timpurie „Lăstărel” – şi familiile care beneficiază de asistenţa lor, vor avea la dispoziţie un spaţiu prietenos, dotat cu aparate speciale care să asigure terapia senzorilă a copiilor ce necesită recuperare prin ele. Dotarea spaţiului, informarea comunităţii, a părinţilor, formarea specialiştilor şi pilotarea serviciilor camerei senzoriale sunt activităţi planificate în proiectul „Investim în calitatea şi durabilitatea serviciilor”, implementat de AO FCPS și care are un buget de 54 572 Euro.

Proiectul este implementat în cadrul programului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanţat şi implementat de Fundaţia Soros-Moldova în parteneriat cu Asociaţia Keystone Moldova şi AO Institutum Virtutes Civilis.

AO „Fiecare contribuie pentru Schimbare” (anterior – „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”), din anul fondării (2000) și până în prezent, a dezvoltat un șir de servicii sociale şi educaționale de suport, la nivel local și regional, pentru persoane cu dizabilități, cu diferite vârste și necesități, o parte din care au fost preluate ulterior în gestiunea autorităților publice locale sau centrale. FCPS deține statut de organizație de utilitate publică. Pe parcursul activității a fost apreciată de autorități și donatori pentru rezultate remarcabile în dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale. În februarie 2021, FCPS a primit de la Delegația Uniunii Europene la Chișinău Premiul „Pentru societate mai puternică”. În cei 21 de ani de activitate, AO FCPS a implementat cca 70 de proiecte sociale atât la nivel local şi regional, cât şi naţional.

Mai multe detalii despre activitatea AO FCPS aflaţi pe www.fcps.md. Detalii despre proiectul „Investim în calitatea și durabilitatea serviciilor” pot fi solicitate la nr. 068474000, directoare executivă, Victoria Secu.

Imagini simbol: vederi din cameră senzorială. Sursa – internet:

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media