AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” a lansat camera de stimulare senzorială, în or. Criuleni

Cu suportul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova, în perioada noiembrie 2021 – aprilie 2023, AO „Fiecare contribuie pentru Schimbare” (FCPS) din or. Criuleni a implementat proiectul „Investim în calitatea și durabilitatea serviciilor”, scopul căruia este dezvoltarea Serviciului social „Echipă Mobilă” și al Serviciului raional de intervenție timpurie prin extinderea gamei de servicii prestate.

Prin acest proiect, FCPS a creat condiții pentru terapia senzorială, care să fie practicată în cadrul unei camere de stimulare senzorială. Extinderea serviciilor prin camera special dotată și amenajată asigură o creștere a calității serviciilor prestate pentru cel puțin 100 de copii anual: 30 de beneficiari ai Serviciului social „Echipă Mobilă” și 70 de beneficiari ai Serviciului raional de intervenție timpurie.

În cazul Serviciului raional de intervenție timpurie, diversificarea serviciilor s-a realizat și prin asistența la locul de trai a beneficiarilor cu vârsta de la 0 la 3 ani prin dotarea Centrului de Intervenție Timpurie „Lăstărel” cu un autoturism achiziționat din resursele Uniunii Europene. Astfel, specialiștii se pot deplasa mai ușor la domiciliul familiilor cu posibilități materiale limitate pentru a le acorda gratuit serviciile necesare (terapie senzorială, kinetoterapie, asistență psihologică, pediatrică, etc).

        La 11 aprilie 2023 a avut loc festivitatea de inaugurare a camerei de stimulare senzorială şi transmiterea mijlocului de transport de către Delegația Uniunii Europene către Centrul de Intervenție Timpurie „Lăstărel”, care acordă servicii inclusiv la domiciliul beneficiarilor.

Proiectul a pus la dispoziția beneficiarilor un spaţiu prietenos, dotat cu aparate speciale care să asigure terapia senzorială a copiilor ce necesită recuperare prin ele. Dotarea spaţiului, informarea comunităţii, a părinţilor, formarea specialiştilor şi pilotarea serviciilor camerei senzoriale au fost  activităţi planificate în proiectul „Investim în calitatea şi durabilitatea serviciilor”, implementat de AO FCPS și care are un buget de 54 572 Euro. Pentru implementarea proiectului au mai contribuit

Terapia senzorială are ca obiectiv principal facilitarea procesului de învățare, astfel încât copilul să devină un adult autonom și integrat în societate. Toate activităţile desfăşurate în cadrul acestei terapii sunt menite să ajute modularea sistemului nervos, să organizeze şi să integreze informaţiile provenite din mediul înconjurător şi, drept consecință, adaptarea copilului la mediul înconjurător. Terapia de integrare senzorială a devenit posibilă în raioanele Criuleni şi Dubăsari ca și componentă a planului complex de intervenţie pentru recuperarea copiilor cu anumite tulburări sau dizabilități.

Proiectul este implementat în cadrul programului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanţat şi implementat de Fundaţia Soros-Moldova în parteneriat cu Asociaţia Keystone Moldova şi AO Institutum Virtutes Civilis.

AO „Fiecare contribuie pentru Schimbare” (anterior – „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”), din anul fondării (2000) și până în prezent, a dezvoltat un șir de servicii sociale şi educaționale de suport, la nivel local și regional, pentru persoane cu dizabilități, cu diferite vârste și necesități, o parte din care au fost preluate ulterior în gestiunea autorităților publice locale sau centrale. FCPS deține statut de organizație de utilitate publică. Pe parcursul activității a fost apreciată de autorități și donatori pentru rezultate remarcabile în dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale. În februarie 2021, FCPS a primit de la Delegația Uniunii Europene la Chișinău Premiul „Pentru societate mai puternică”. În cei 23 de ani de activitate, AO FCPS a implementat cca 70 de proiecte sociale atât la nivel local şi regional, cât şi naţional.

Imagini de la evenimenttul din 11 aprilie 2023:


© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media